Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Amsterdam UMC voegt fondsenwervende stichtingen samen

Nieuws

12 januari 2023

Amsterdam UMC heeft haar twee fondsenwervende stichtingen – AMC Foundation en VUmc Fonds, samengevoegd tot één organisatie die werft voor innovatief wetenschappelijk onderzoek binnen de twee ziekenhuizen: Amsterdam UMC Foundation. De dagelijkse leiding van de nieuwe stichting ligt in handen van Pelagia de Wild, voorheen directeur van de AMC Foundation.

Logo van de Amsterdam UMC Foundation.
Logo van de Amsterdam UMC Foundation.

door Redactie Vf

Gezamenlijk werven

Met de samenvoeging van de twee stichtingen zullen de twee fondsenwervende teams ook samengaan. Zij zullen zich gezamenlijk gaan inzetten voor de doelen van beide locaties. Geoormerkt geven blijft daarbij mogelijk.

Amsterdam UMC Foundation gaat zich in de komende periode voornamelijk richten op het financieren van innovatief en veelbelovend onderzoek, dat niet door de overheid of collectebusfondsen wordt gesubsidieerd. Donateurs kunnen direct contact hebben met de onderzoekers die werken aan de oplossingen die zij willen financieren, bijvoorbeeld over de stappen die met het geschonken geld worden gezet.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Foundation wordt voorgezeten door Dink Legemate. De RvT wordt vervolmaakt door voormalig voorzitter van het stichtingsbestuur van VUmc Fonds Jan Rauwerda, en oud-bestuurslid van de AMC Foundation Jan Willem Sieburgh.

Meer over Ziekenhuizen Medische zorg Zorg Fusie Pelagia de Wild AMC Foundation Amsterdam UMC Foundation Dink Legemate Jan Rauwerda Jan Willem Sieburgh VUmc Fonds

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close