Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Meerderheid Europarlementariërs stemt voor verandering non-profitwetgeving in EU

15 maart 2022

Leden van het Europees Parlement hebben eind februari voor een reeks wetgevingsaanbevelingen gestemd die de behandeling van non-profitorganisaties op gelijke voet stellen met organisaties met een winstoogmerk. Het resultaat van de stemming wordt gezien als game changer voor non-profits, die op Europees niveau vaak worden geconfronteerd met extra juridische en administratieve lasten. De verantwoordelijkheid om definitief te beslissen wat er met het initiatiefverslag gebeurt ligt nu bij de Europese Commissie.

Plenaire zaal van het Europees Parlement, ter illustratie
Plenaire zaal van het Europees Parlement, ter illustratie © Shutterstock // Ikars

door Marijn Thijs

Het initiatiefverslag werd aangenomen met 530 stemmen voor en 146 stemmen tegen. Vijftien parlementsleden onthielden zich van stemming.

De aanbevelingen zijn bedoeld om de juridische situatie van Europese non-profitorganisaties te versterken, zodat deze harmonieuzer kunnen samenwerken. Nu bestaat er namelijk nog geen gemeenschappelijke EU-rechtsstatus en variëren de wetten die in de verschillende lidstaten van kracht zijn.

De leden van het Europees Parlement erkennen met de stemming dat het huidige wetgevingskader non-profitorganisaties ervan weerhoudt volledig te profiteren van de interne markt van de Europese Unie. Daardoor zijn zij minder daadkrachtig. Ook slaat het Europees Parlement alarm over nationale wetten die het werk van non-profits belemmeren en bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en vereniging kunnen beperken.

Sterker maatschappelijk middenveld in Europa

Om de juridische verschillen tussen landen aan te pakken en een sterk pan-Europees maatschappelijk middenveld te ondersteunen, eist het Europees Parlement dat de Commissie een verordening indient voor de oprichting van Europese stichtingen. In die wet zouden eenduidige regels over oprichting, transparantie en governance van internationale groepen moeten staan. Daarnaast wil het Parlement een richtlijn voor de standaarden waaraan non-profits in de EU minimaal moeten voldoen, zodat ze bij samenwerking tegen zo min mogelijk muren oplopen.

Het Europees Parlement veroordeelt alle pogingen om het Europese maatschappelijk middenveld te beperken op basis van politieke gronden, activiteiten en financiering. Parlementsleden maken zich zorgen over lastercampagnes en onrechtmatige rechtszaken tegen non-profits die in verschillende EU-lidstaten door functionarissen en overheden worden gevoerd. Ook benadrukken zij het belang van het veiligstellen van gemakkelijk toegankelijke financiering door transparante, niet-discriminerende procedures om een Europese status van algemeen nut te creëren.

Position paper

Meer informatie over de standpunten van de non-profit sector is te vinden in een position paper van Philea, een organisatie die zich inzet voor de Europese filantropiecultuur.

Bron: EFA
Meer over Europa Europees Parlement Maatschappelijk Middenveld Europese Filantropie EU Philea

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close