Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Totaal bestedingsbedrag goede doelen in 2020 licht gezakt, maar doelbesteding nog steeds 89 procent

Onderzoek Nieuws

30 november 2021

Over het algemeen zijn Nederlandse goede doelen goed geslaagd in het op peil houden van de doelbesteding en het realiseren van maatschappelijke doelen, ondanks de pandemie. Dat blijkt uit het onderzoek Feiten & Cijfers van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland over de in 2020 behaalde resultaten van ruim tweehonderd organisaties. De aan het onderzoek deelnemende goede doelen hebben vijf procent minder besteed aan de maatschappelijke doelen, maar de doelbestedingsverhouding bleef gelijk.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie.

door Redactie Vf

Het onderzoek Feiten en Cijfers schetst een beeld van de ontwikkelingen in de sector en in de ontwikkelingen per aandachtsgebied en omvang van organisaties. Dit jaar benoemt de brancheorganisatie dat de uitslagen ‘met enige voorzichtigheid’ moeten worden gezien, aangezien 2020 een zeer uit de toon vallend jaar was. Daarnaast kunnen de totalen beïnvloed worden door een klein aantal organisaties.

Doelbesteding blijft op peil

Hoewel het totale bestedingsbedrag in 2020 met 143 miljoen is gedaald (vijf procent lager dan in 2019) hebben de goede doelen in verhouding hetzelfde aan hun maatschappelijke doelen besteed, namelijk 89 procent van de totale bestedingen.

De daling is vooral toe te schrijven aan organisaties in het aandachtgebied ‘gezondheid’. In ziekenhuizen kwam de volledige aandacht te liggen op acute patiëntenzorg en de capaciteit in laboratoria was lange tijd beperkt. Acht organisaties in die categorie besteedden minder dan de helft van het bedrag aan doelbesteding in vergelijking met 2019. Dit achttal heeft een grote invloed op het totaal; zonder deze groep is de totale doelbesteding met twee procent gestegen (41 miljoen euro).

Particuliere giften omhoog

Giften en donaties van particulieren namen tijdens 2020 met zeven procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de inkomsten uit nalatenschappen stegen met dertien procent. De inkomsten uit particuliere donaties zijn voor kleine en middelgrote organisaties de grootste bron van inkomsten - de helft van het totaal. De deelnemende goede doelen verkregen ongeveer driekwart van hun inkomsten uit particulieren en subsidies.

De totale inkomsten van de onderzochte goede doelen stegen met vijf procent (154 miljoen) naar 3,2 miljard euro. Echter was de stijging in inkomsten alleen voor grote goede doelen weggelegd; bij middelgrote en kleine organisaties was er een daling te zien van respectievelijk zes en negen procent.

Vrijwillige inzet gestegen

Verder is het aantal leden en donateurs van non-profits licht gestegen vorig jaar. Dat totaal was drie procent hoger dan in 2019. 64 procent van de vrijwilligers is actief in de categorie welzijn, maar de categorie internationale hulp en mensenrechten heeft de grote leden- en donateursschare.

Daar tegenover staat wel dat het aantal collectanten met een kwart is afgenomen. Dat komt mede doordat huis-aan-huiscollectes in 2020 lang niet altijd mogelijk waren.  

Lees het volledige onderzoek op de website van Goede Doelen Nederland.

Meer over Goede Doelen Nederland Gezondheid Nalatenschappen Particuliere donaties Feiten & Cijfers Coronavirus CoVid-19 Particuliere fondsenwerving Interntionale hulporganisaties

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close