Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Richtlijn afwikkeling nalatenschap aan goed doel herzien

Nieuws

16 november 2021

De ‘Richtlijn voor de afwikkeling van een nalatenschap met een goed doel als erfgenaam of legataris’ is recentelijk herzien, schrijft Nederland Filantropieland op haar site. Met de nieuwe richtlijn hopen de partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van een nalatenschap dat er een uniforme, efficiënte en duidelijke werkwijze ontstaat, zodat een optimale samenwerking tussen goede doelen en notariaat tot stand komt. Zo wordt het voor notarissen en goede doelen duidelijker welke informatie nodig is om een nalatenschap af te wikkelen.

Nalatenschappen (stock)
Nalatenschappen (stock)

door Redactie Vf

Er zijn een aantal punten aangescherpt of veranderd. Zo is in de herziene richtlijn niet meer opgenomen dat legitimarissen standaard worden geïnformeerd; het standpunt van het goede doel in combinatie met de wens van de erflater is altijd leidend. Ook is per dossiersoort genoteerd welke informatie gevraagd wordt of gewenst is.

De richtlijn bestaat sinds 2016 en werd door de werkgroep schenken en nalaten van NLFL opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). De richtlijn is geschreven voor alle goede doelen en notarissen die zich bezig houden met legaten waarin een goed doel is gerechtigd.

 

 

Bron: NLFL
Meer over Goede Doelen Nederland Filantropieland Nalatenschappen Erfenis Notaris Richtlijn

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close