Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Oxfam Novib: Klimaatfinanciering arme landen blijft ook komende jaren nog achter

Nieuws

20 september 2021

Doordat rijkere landen hun beloftes rond klimaatfinanciering dreigen niet na te komen, komen armere landen miljarden euro’s tekort in hun strijd tegen de natuur. Dat concludeert Oxfam Novib op basis van de nieuwe OESO-cijfers (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De non-profit vraagt extra aandacht voor de cijfers in de hoop dat de doelstellingen onderwerp van gesprek zijn tijdens de VN-klimaattop in Glasgow in November.

door Redactie Vf

De rijkere landen zouden per 2020 honderd miljard dollar per jaar moeten leveren aan klimaatfinanciering. In 2019 was dat slechts tachtig miljard. Ook de komende jaren wordt het doel niet gehaald, berekende Oxfam Novib. In 2025 gaat mogelijk een bedrag van ongeveer 94 miljoen dollar behaald worden. Klimaat-kwetsbare landen lopen zo ieder jaar miljarden dollars mis, met alle gevolgen van dien.

Arme landen soms onevenredig hard geraakt

Klimaatfinanciering is een van de drie belangrijkste pijlers van het Parijse Klimaatakkoord en van vitaal belang voor de wereldwijde inspanningen om de klimaatcrisis en de gevolgen ervan aan te pakken. Ook in landen waar de financiële middelen niet voorhanden zijn moeten aanpassingen worden gemaakt om met de stijgende temperatuur om te gaan en de overgang naar schone energie in te zetten. Bangladesh en Madagaskar zijn volgens Oxfam Novib twee landen die onevenredig hard geraakt worden door klimaatverandering. Bangladesh besteedt twaalf keer het bedrag aan het voorkomen van klimaat gerelateerde rampen en het herstellen van schade door natuurgeweld dan dat het ontvangt aan internationale klimaatfinanciering. Madagaskar is een land dat amper kooldioxide uitstoot, maar wel te kampen heeft met extreme droogte.

'Reageer zoals op de pandemie'

Klimaatexpert Hilde Stroot van Oxfam Novib vergelijkt de reactie op de pandemie met de klimaatsituatie. ‘Dit is ook een noodsituatie. Er voltrekt zich een wereldwijde ramp die dezelfde daadkracht en urgentie vereist. Miljoenen mensen, van Senegal tot Guatemala, hebben hun huizen, inkomen of familie verloren door extreme droogte of overstromingen, veroorzaakt door een klimaatcrisis waar zij weinig tot niets aan hebben bijgedragen,’ aldus Stroot. ‘Voor het slagen van de klimaattop moeten rijke landen de klimaatcrisis aanpakken én hun beloftes nakomen.’

VN-klimaatweek

Sommige landen, waaronder globale grootmachten VS, Canada en Duitsland, hebben hun toezeggingen die afgelopen maanden verhoogd. Van de G7-landen bleven Frankrijk, Australië en Japan vooralsnog achter. Nederland heeft nog geen nieuwe toezeggingen gedaan – dat zal tijdens de formatie moeten worden besproken. Verdere gesprekken over de staat van het klimaat worden deze week gevoerd tijdens de VN-Klimaatweek in New York.

Meer over Oxfam Novib Klimaat Klimaatverandering Verenigde Naties Klimaatfinanciering OESO

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close