Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Ifunds Engage 365, Demo 1op1

Brief naar hoofdrolspelers formatie: ‘Geef maatschappelijk middenveld meer ruimte’

13 september 2021

Een grote groep maatschappelijke organisaties heeft een brief naar de bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor de kabinetsformatie gestuurd om meer aandacht te vragen voor de positie van de burgermaatschappij. Zij vinden dat er in het eindverslag van ex-formateur Mariëtte Hamer nog onvoldoende aandacht is voor de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en refereren in de brief aan besluiten van de demissionaire regering die de ruimte juist hebben vernauwd.

Het Torentje van de Premier in Den Haag.
Het Torentje van de Premier in Den Haag. © Shutterstock // DasyaDasya

door Marijn Thijs

In de brief, die is ondertekend door onder andere Amnesty International, Partos, het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie en Free Press Unlimited, vragen de maatschappelijke organisaties om wijzigingen in wetten en wetsvoorstellen. Zo willen zij dat het wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens in het kader van terrorismebestrijding en nationale veiligheid wordt aangepast, en dat het wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door terroristische organisaties gecontroleerd gebied aangepast moet worden in overeenstemming met de geuite bezwaren door mensenrechtenorganisaties. Ook zouden zij graag zien dat de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (WTMO), de Wet Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen, het initiatiefvoorstel Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties en de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV) worden herzien of aangepast.

Positie Nederland heeft invloed op de EU

‘Door de inperking van het maatschappelijke middenveld in Nederland wordt deze inzet elders (in de EU, red.) aanzienlijk ondermijnd. In een tijd waarin kritische burgers, individuele (vrouwelijke) activisten, mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties wereldwijd in toenemende mate worden onderdrukt, is het van groot belang dat de Nederlandse overheid op geloofwaardige wijze tegen deze ontwikkeling kan optreden,’ vervolgen de organisaties in de brief.

‘In het belang van tegenmacht voor de democratische rechtsstaat in Nederland verzoeken wij de formerende partijen om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld als prioriteit op te nemen in het regeerakkoord en om gehoor te geven aan de zorgen van de ondertekende organisaties,’ besluit de brief.

Goede Doelen Nederland 

Eén van de ondertekenaars van de brief is brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. ‘Deze boodschap sluit naadloos aan op ons Manifest en het pleidooi in de brief komt ook overeen met het pleidooi van SBF. (…) Met het onderschrijven van deze brief laten we als maatschappelijk middenveld zien dat we ons gezamenlijk inzetten voor het borgen van de ruimte die we nodig hebben om ons werk te kunnen blijven doen.’

Lees de volledige brief van het Nederlands maatschappelijk middenveld aan de hoofdrolspelers van de formatie hier.

Ondertekenaars brief

De brief werd ondertekend door Amnesty International Nederland, Cordaid, Partos, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie, Hivos, Oxfam Novib, Free Press Unlimited, Defence for Children, Nederlands Helsinki Comité, WO=MEN Dutch Gender Platform, Justice & Peace, European Center for Not-For-Profit Law Stichting, Arisa, Human Security Collective, Peace Brigades International Nederland, Goede Doelen Nederland, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten en PAX.

Meer over Oxfam Novib Partos Amnesty International Den Haag Politiek Maatschappelijk Middenveld Formatie Mariëtte Hamer WTMO Free Press Unlimited

Marijn Thijs

Webredacteur

Als webredacteur houdt Marijn zich sinds januari 2019 bezig met fondsenwerving.nl. Daarnaast speelt hij ook een actieve rol in het redactieteam van het Vakblad fondsenwerving o.a. als eindredacteur. Hij produceerde tevens de Vf-podcastseries. Marijn haalde in 2018 een Master of Arts (MA) aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij internationale journalistiek studeerde.

Wekelijksenieuwsbrief

Hey, vond je dit nou een goed verhaal? Wil je meer van dit soort verhalen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close