Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

CBF zet met succesvolle pilotaudit stapje richting Erkenning voor donatieplatforms

3 maart 2021

Het CBF heeft een pilotaudit uitgevoerd om te werken aan een manier waarop beter toezicht op donatieplatforms kan worden bewerkstelligd. Volgens de toezichthouder goede doelen zijn ze ‘in nauwe samenwerking met een groep donatieplatforms tot een set normen gekomen die draagvlak heeft en de belangen van gevers borgt’. Het lijkt een belangrijke stap te zijn naar de introductie van een erkenningsvorm van crowdfundingsplatforms.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // VectorMine

door Redactie Vf

Donatieplatforms

Het CBF richt zich bij donatieplatforms op een dienstverlening die vragers en donateurs bij elkaar brengen volgens de principes van crowdfunding, wanneer er geen directe tegenprestatie is (een symbolische blijk van waardering kan wel). Als er een rendementsconstructie is, valt het platform onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar voor pure donatieplatforms is nog geen specifiek toezicht geregeld. Daarom ging het in het verleden niet altijd goed bij dit soort platforms. Goede doelen hadden daar onder te lijden, omdat daarmee het vertrouwen van de donateur dat het geld goed terecht komt afneemt.

CBF en Nederland Filantropieland startten begin 2020 een verkenning om toezicht op donatieplatforms te onderzoeken, met zelfregulering, een onafhankelijke normbepaler en een onafhankelijke toezichthouder als uitgangspunt. Een groep genodigde donatieplatforms zag dat wel zitten. Een werkgroep onder leiding van toenmalig NLFL-directeur Marc Petit schreef vervolgens de ‘Code donatieplatforms’, met daarin enkele uitgangspunten die voor een goede praktische uitdraging van het werk zouden leiden.

Succesvolle pilot

Na de verkenning werd er een pilotaudit opgezet en werden de principes uit de Code donatieplatforms gefilterd. ‘Donatieplatforms hebben vaak zelf een maatschappelijke missie en dat zie je terug in de principes die zij hebben verwoord in de Code,’ aldus Gerjob Lootens van het CBF. ‘Het zijn juist die principes waarop we als CBF toezicht willen houden.’

De pilotaudit was succesvol bij de kleine groep gevraagde donatieplatforms. Daarmee ligt de weg open voor een Erkenning voor donatieplatforms. ‘We beschikken nu over een normenset die echt iets zegt over de bescherming van gevers en geefgeld en die kan rekenen op draagvlak van donatieplatforms,’ aldus Lootens. Bovendien zijn de normen ook nog goed te toetsen binnen de bestaande werkwijzen van het CBF.

Laatste stappen zetten

Met een succesvolle audit alleen is het proces nog niet afgerond – de normenset heeft nog geen formele status. De normenset wordt nu beoordeeld door de onafhankelijke Commissie Normstelling en daarna vastgesteld door de stuurgroep Erkenningsregeling. In de toekomst kunnen de donatieplatforms dan een Erkenningsbesluit van het CBF tegemoet zien.

Meer over CBF Nederland Filantropieland Erkenning Donateursvertrouwen Donatieplatforms

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close