Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

‘Voorstellen voor opt-in huis-aan-huispromotie vormen nieuwe bedreiging voor fondsenwerving’

Column

20 augustus 2020

Onlangs zijn er in vijf lidstaten van de Europese Unie (Nederland, België, Frankrijk, Denemarken en Duitsland), voorstellen geweest om het huidige opt-outsysteem voor het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk te vervangen door een opt-insysteem. Veel non-profits zijn afhankelijk van deze deur-aan-deur promotie om het bewustzijn over het doel in de gemeenschap te vergroten en om supporters aan te moedigen te doneren. Zij uiten hun bezorgdheid over de impact van beperkingen op dit fondsenwervingskanaal.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // Rawpixel.com

door Gastauteur

Deze column van Patrick Gibbels verscheen origineel op de website van de European Fundraising Association (EFA). De column is vrij vertaald uit het Engels door de redactie van Vakblad fondsenwerving. Gibbels schrijft voor de EFA columns over publieke zaken.

Het opt-out systeem aangaande reclamefolders is deel van het ‘Unfair Commercial Practices Directive’ van de EU uit 2005. Als de EU voor een opt-insysteem zou kiezen, zouden non-profits niet meer in staat zijn om ongeadresseerde mailings aan huishoudens te versturen, tenzij ze actief aangegeven hebben dat goede doelen dat mogen. Waarschijnlijk willen slechts weinig mensen dat doen. Het zou een significante negatieve invloed hebben op fondsenwervende organisaties en hun kans om hun verloren inkomsten weer op te bouwen, zeker in een tijd waarin velen kampen met kritieke financieringstekorten.

De European Fundraising Association (EFA) heeft (samen met federatie voor print-communicatie Intergraf, federatie voor data-driven marketeers FEDMA, de European Letterbox Marketing Association en anderen) haar handtekening gezet onder een brief waarin de Europese Commissie gevraagd wordt om het probleem aan te kaarten bij de betrokken lidstaten. In de brief wordt gevraagd dat alle beperkingen op deze vorm van adverteren het evenredigheidsbeginsel in acht nemen en in lijn zijn met EU-wetgeving.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de manier waarop goede doelen en fondsenwervers potentiële donateurs kunnen bereiken aanzienlijk beknot. Bovendien heeft de coronacrisis het onmogelijk gemaakt om donateurs fysiek te benaderen, te collecteren of evenementen te organiseren.

Het per post versturen van ongeadresseerde mailings is een van de weinige rendabele alternatieven die overblijven.

“Een opt-in zou disproportioneel en onrealistisch zijn”

Het Belgische Rode Kruis moest onlangs nog haar jaarlijkse stickerverkoopactie afgelasten. Normaal gesproken worden deze stickers verkocht op kruispunten en andere drukke plekken. Als alternatief verspreidden zij 770 duizend stickers in brievenbussen door heel België en moedigden zij mensen aan om online te doneren. Acties zoals deze, die proberen de negatieve consequenties van de huidige crisis te compenseren, zouden in de betrokken lidstaten niet langer mogelijk zijn. 

Hoewel het begrijpelijk is dat consumenten beveiligd worden tegen gerichte reclame en het gebruik (of misbruik) van persoonlijke gegevens, vormen geprinte en ongeadresseerde toezendingen geen gevaar voor privacy. Gewoonlijk zou het plakken van een nee-nee sticker voldoende zijn voor een huishouden om deze post niet langer te ontvangen. Een opt-in zou disproportioneel en onrealistisch zijn, omdat zeer weinig mensen actief iets als een ja-ja sticker zouden plaatsen. Daarom zouden veel filantropische organisaties aanzienlijk worden getroffen door een dergelijke maatregel.

Het EFA en haar partners zullen blijven werken om beleidsmakers de negatieve consequenties van verdere beperkingen op donateursbereik in te laten zien, zowel voor de sector als haar beneficianten.

Meer over Huis-aan-huis EFA Coronavirus Reclame Opt-in Patrick Gibbels

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close