Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Nederland Filantropieland sluit zich aan bij Goede Doelen Nederland

Kort & Goed

20 januari 2020

NLFL en Goede Doelen Nederland werken momtenteel aan een gezamenlijk plan om de activiteiten van Nederland Filantropieland geleidelijk onder te brengen bij Goede Doelen Nederland.

De logo's van Nederland Filantropieland & Goede Doelen Nederland
De logo's van Nederland Filantropieland & Goede Doelen Nederland

door Redactie Vf

In de eerste helft van dit jaar zal de bedrijfsvoering van NLFL worden samengevoegd met die van Goede Doelen Nederland. De vereniging NLFL zal voorlopig blijven bestaan, zodat haar activiteiten zoals de webinars en de fondsenwervingcafés kunnen worden gecontinueerd en doorontwikkeld. 

De vereniging

Beide organisaties hebben een fundament van elk 25 jaar ervaring. Samen zijn zo’n 300 goede doelen verenigd, circa 500 professionals op persoonlijke titel aangesloten en er zijn enige tientallen dienstverleners maatschappelijk partner. Om leden en hun verwachtingen te betrekken bij het proces, vraagt het samenvoegen van beide statutaire verenigingen enige tijd. Uitgangspunt is dat alle leden zich thuis en welkom voelen in de nieuwe situatie. Tot die tijd blijft de vereniging NLFL bestaan en wordt voorzien in een passende bestuurlijke structuur.

Sterke brancheorganisatie

Door alle activiteiten in één huis onder te brengen ontstaat er één sterke brancheorganisatie die de belangen van goede doelen behartigt, werkt aan een gezond geefklimaat en het publieksvertrouwen versterkt. Een brancheorganisatie die, ook met de partners in de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, waakt over alle terreinen waar overheid en goede doelen elkaar raken. Die gevraagd en ongevraagd het voortouw neemt in de sector. Waar individuele professionals vakkennis opdoen en netwerken om adequaat en met passie te kunnen werken.

Uitwerking en updates

Er moet nog veel worden uitgewerkt. Beide organisaties hebben er alle vertrouwen in dat dit in gezamenlijkheid volbracht kan worden. De respectievelijke achterbannen en belanghebbenden zullen hierbij worden betrokken en regelmatig worden geinformeerd over de ontwikkelingen.

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de samenwerking, met als doelen om beide organisaties op hoger niveau en sneller hun eigen ambities waar kunnen maken dan ieder afzonderlijk. Zo wordt uitgewerkt hoe samengaan versnippering in de sector voorkomt, wordt belangenbehartiging gebundeld en versterkt, worden lopende activiteiten in kaart gebracht om op termijn uitgebouwd te worden en door ervoor te zorgen dat er ruimte voor inbreng is van leden en andere belanghebbenden.

Meer over Fons van Rooij Goede Doelen Nederland SBF Nederland Filantropieland Jan van Berkel

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close