Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Goede doelen: feiten & cijfers 2018

Onderzoek Kort & Goed

9 december 2019

Goede doelen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zij doen hiervoor een beroep op de steun van het publiek. Het is daarom belangrijk dat ze het publiek laten weten wat ze doen, en hoe. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. Goede Doelen Nederland doet daarom elk jaar onderzoek onder haar leden naar de ontwikkelingen in de bestedingen, de inkomsten en de steun van de samenleving. Dit jaar hebben 158 van de 178 leden van Goede Doelen Nederland deelgenomen aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn organisaties die actief zijn in de Internationale hulp & mensenrechten en Welzijn.

Staafdiagram met oplopende pijl.
Staafdiagram met oplopende pijl. © Rawpixel.com/Shutterstock.com

door Redactie Vf

De belangrijkste resultaten van het sectoronderzoek

Het jaarlijks onderzoek schetst een algemeen beeld van de ontwikkelingen in de sector en van de ontwikkelingen per aandachtsgebied en omvang. In 2018 hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen 2,8 miljard euro besteed aan hun doelstelling, bijna 27 miljoen meer dan in 2017. De totale inkomsten zijn in 2018 met twee procent gestegen naar 3,1 miljard euro. Het aantal leden en donateurs in 2018 is met één procent licht gedaald.

Bestedingen

Bestedingen aan het maatschappelijke doel namen bij alle aandachtsgebieden toe, behalve bij organisaties in de aandachtsgebieden Internationale hulp & mensenrechten en Natuur & milieu. Net als in 2017 gaat negentig procent van de totale inkomsten naar de doelbesteding.

De doelbesteding wordt onderverdeeld in verschillende activiteiten, zoals (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting, onderzoek en lobby. Bijna driekwart van de bestedingen wordt aan dienst- en hulpverlening uitgegeven en is daarmee veruit de belangrijkste activiteit bij de meeste aandachtsgebieden. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden meer dan de helft van het budget aan onderzoek. Voor organisaties in categorie Natuur & milieu is aankoop & beheer de belangrijkste activiteit.

Inkomsten

De totale inkomsten bedroegen vorig jaar 3,1 miljard euro en zijn ten opzichte van 2017 gestegen met 62 miljoen euro (twee procent). De toename trad op bij alle omvangcategorieën; groot, middel en klein. Bij kleine organisaties zijn de inkomsten met elf procent het meest gestegen. Dit kwam vooral door een stijging van inkomsten van particulieren, met name de inkomsten uit nalatenschappen en giften & donaties. Meer dan de helft van de totale inkomsten van kleine organisaties kwam van particulieren.

De inkomsten van grote internationale hulporganisaties zijn met een totaalbedrag van 35 miljoen het meest gedaald. Dit heeft vooral te maken met de grootscheepse hulpactie ‘Nederland helpt Sint-Maarten’ die erbij hielp dat een aantal hulporganisaties in 2017 extra inkomsten ontvingen. Daardoor lijkt de daling voor 2018 groter.

De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren, bedrijven en uit loterijen en subsidies. De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn deze inkomsten met ongeveer één procent gestegen. Giften & donaties maken meer dan de helft van de inkomsten afkomstig van particulieren uit en is hiermee de belangrijkste inkomstenbron. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren en zijn in 2018 gestegen met 5%.

Maatschappelijke steun

Het aantal leden en donateurs in 2018 is ten opzichte van 2017 licht gedaald, maar tussen organisaties zijn grote verschillen te zien. In de categorie Kunst & cultuur is de grootste stijging in aantal leden en donateurs te zien. De internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs. Verder zetten maarliefst 82 procent van de actieve vrijwilligers zich in voor organisaties in de categorie Welzijn. Net als in 2017 hebben de organisaties in de categorie Gezondheid het grootste aantal collectanten.

De resultaten van het onderzoek ('Cijfers over 2018') staan vanaf vandaag online op goededoelennederland.nl en goededoelen.nl. Het hele onderzoek bekijken? Klik dan hier.

Meer over Goede Doelen Nederland Doelbestedingen Feiten & Cijfers Sectoronderzoek

Gerelateerde berichten

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close