Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

NDP: donateursvertrouwen hoog, veel onduidelijkheid privacywet

Onderzoek Kort & Goed

22 juli 2019

Nooit eerder was het donateursvertrouwen zo hoog als afgelopen kwartaal, blijkt uit de resultaten van de recentste enquête van WWAV en het CBF. De index is met een waarde van -5 echter nog steeds negatief. Het vorige hoogtepunt lag op -6, dat in 2007 werd behaald.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Redactie Vf

Het donateursvertrouwen beweegt voor het tweede opeenvolgende kwartaal los van het consumentenvertrouwen. De afgelopen zes maanden is die laatste index flink gedaald, terwijl die waarde van het donateursvertrouwen sinds het begin van 2017 relatief stabiel is (tussen de -7 en -10 punten).

Donateurs- en consumentenvertrouwen in Nederland (C) WWAV

Privacy en de AVG

Bij elke meting wordt het Donateurspanel ook gevraagd naar een voor fondsenwervers relevant onderwerp. Ditmaal betrof het de privacy van de donateur in relatie met goede doelen.

Hoewel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een jaar geleden werd ingevoerd blijkt uit de rondvraag dat veel consumenten nog altijd niet precies weten hoe goede doelen aan hun gegevens komen en welke informatie zij bezitten. Daarnaast bestaat er veel onduidelijkheid over hoe mensen zich kunnen uitschrijven bij goede doelen die bijvoorbeeld aan ‘koude’ acquisitie doen.

De overgrote meerderheid van het panel geeft aan het afgelopen jaar niet actief contact gezocht te hebben met goede doelen over hun persoonsgegevens. Tegenover die groep (87% van de respondenten) staat een groep van ongeveer 6% die een goed doel verzocht heeft gegevens te verwijderen. Ondanks de onduidelijkheid wordt zijn er ook weinig klachten: 1,5% van de respondenten heeft bij een organisatie geklaagd over de omgang met privacygevoelige informatie.

‘Hoe kom je aan mijn nummer?’

Verder lijkt het voor veel respondenten van het WWAV-panel onduidelijk hoe goede doelen aan gegevens komen, terwijl goede doelen tegenwoordig verplicht zijn om te melden waarom een persoon wordt benaderd en waar ze hun gegevens vandaan hebben. 87% van het panel weet niet hoe doelen die zij niet steunen aan data komen, maar ook bij doelen die wel gesteund worden is het percentage vrij hoog (55%). Welke gegevens ze bezitten is ook voor het merendeel onduidelijk (72% bij goede doelen die ze steunen, 90% bij diegene die zij niet steunen).

Hoe ze zich kunnen beroepen op het recht van verzit is evenmin duidelijk. Terwijl dat wel de sleutel is naar verbetering: een consument kan een organisatie op die manier opdragen om gegevens uit het bestand te verwijderen, waarna ze niet nogmaals contact kan zoeken.

Het Nederlands Donateurspanel, wat is dat precies?

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) is een voor Nederland representatieve groep die door fondsenwervingsbureau WWAV en toezichthouder goede doelen CBF wordt aangeschreven om donateursvertrouwen te meten. Deelnemers aan het NDP worden ieder kwartaal een keer gevraagd naar hun geefbereidheid en mening over onderwerpen die belangrijk zijn voor de fondsenwerverssector. Vervolgens worden de resultaten uitgedrukt in een index, waarvan de methode spiegelt aan de meting van het consumentenvertrouwen door het CBS. 

Meer over WWAV Donateursvertrouwen

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close