Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Vijf vragen over de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Campina

Kort & Goed

29 april 2019

Er komt een samenwerkingsverband tussen Natuurmonumenten en Campina om melkveehouders bewuster te maken van de staat van de Nederlandse natuur. De non- profit en het zuivelbedrijf slaan de handen ineen om de aankomende jaren de natuur te verbeteren; vooral op de boerenbedrijven die melk leveren voor Campina. Vijf vragen over de samenwerking, beantwoord door Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Boswachters Natuurmonumenten en
boeren Campina slaan handen
ineen voor versterking Nederlandse
Natuur. Vlnr: boswachter Jan Quik,
melkveehouder Niels Wassenaar,
boswachter Esther Rust, koe Vlekje,
melkveehouder Coen Wantenaar,
boswachter Sander Veenstra,
melkveehouder Ard van Veen.
Boswachters Natuurmonumenten en boeren Campina slaan handen ineen voor versterking Nederlandse Natuur. Vlnr: boswachter Jan Quik, melkveehouder Niels Wassenaar, boswachter Esther Rust, koe Vlekje, melkveehouder Coen Wantenaar, boswachter Sander Veenstra, melkveehouder Ard van Veen. © Natuurmonumenten & Campina

door Marijn Thijs

Wat valt er te winnen bij een samenwerking tussen Natuurmonumenten en Campina?

‘Onze voedselproductie legt een hoge rekening neer bij de Nederlandse natuur. Wij willen bijdragen aan de transitie naar een duurzamere landbouw door volop met boeren samen te werken. Dertig procent van Nederland bestaat uit grasland voor de melkveehouderij, waarvan een groot deel wordt beheerd door melkveehouders van FrieslandCampina. In potentie heeft deze samenwerking een enorme impact. Door samen te werken met de grote spelers in de voedselproductie kunnen we echt verandering bewerkstelligen.'

Hoe gaat jullie samenwerking de Nederlandse natuur versterken?

‘Aangesloten melkveehouders gaan meer rekening houden met weidevogels, kwetsbare planten en dieren. Om de bodemgezondheid te verbeteren, ploegen zij het gras minder vaak en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen afgebouwd: dan ontstaat er meer ruimte voor bloemen en kruiden die goed zijn voor vlinders en insecten. Ook halen boeren zoveel mogelijk voer voor de koe van eigen land en uit de directe omgeving. Bovendien werken melkveehouders en boswachters gezamenlijk aan meer streekeigen landschapselementen zoals bomenhagen, houtwallen en bosschages. Aangesloten melkveehouders bepalen zelf hoe en welke veranderingen in hun bedrijfsvoering inpassen. Concreet streven we naar een verdubbeling van het natuuroppervlak op het boerenland in 2025.’

'De samenwerking met Campina sluit de samenwerking met anderen niet uit'

Hoe gaan jullie het succes van de plannen meten?

‘De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en dan bekijken we samen of er aanpassingen nodig zijn. Verder worden de inspanningen voor de natuur in beeld gebracht via de 'biodiversiteitsmonitor’ en monitort Stichting Milieukeur op de ‘PlanetProof’ criteria die we gesteld hebben.’

PlanetProof, wat houdt dat in?

‘PlanetProof is een onafhankelijk, internationaal en integraal duurzaamheidskeurmerk met hoge eisen op de drie thema’s van duurzaamheid: beter voor dier, klimaat en natuur. Boeren die aan de criteria voldoen, krijgen een extra vergoeding. Campina is het eerste zuivelmerk in Nederland dat gecertificeerd is en producten met deze hoge duurzaamheidsstandaard levert. We willen de natuurambities omtrent PlanetProof vastleggen, vergroten en waarborgen: de criteria zullen tot 2025 steeds een beetje worden aangescherpt. Dan moet het keurmerk zo compleet mogelijk zijn.’

Werken jullie op dit gebied exclusief samen met Campina?

‘Zeker niet! Wij werken met boeren op onze eigen gronden, hebben opleidingen voor natuurboeren ontwikkeld en werken ook samen met andere melkveehouders. De samenwerking met Campina sluit de samenwerking met anderen niet uit. Het is niet óf-óf, maar en-en.’

Dit artikel stond oorspronkelijk in 'Kort en Goed' in het Vakblad fondsenwerving, die op 16 april 2019 op de mat viel.

Meer over Natuurmonumenten

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close