Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Belastingdienst weigert uitgspraak hof inzake anbi-status GeefGratis uit te voeren

10 december 2014

Kortgeleden werd bekend dat Stichting GeefGratis, na een ongeveer twee jaar durende gerechterlijke procedure, geliljk kreeg van het hof: GeefGratis is een algemeen nut beogende instelling. Lees hier ons eerdere stuk daarover. Feitelijk betekent de uitspraak van het hof dat de Belastingdienst de anbi-beschikking van GeefGratis ten onrechte heeft ingetrokken.

door Redactie Vf

In een hoofdartikel in Vakblad Fondsenwerving jaargang 16, nummer 9, dat op 23 december op de mat valt bij de lezers, gaan we uitgebreid in op deze zaak en de uitspraak, die een aantal principiële punten bevat, die van belang kunnen zijn voor alle goede doelen en andere anbi's in Nederland.

Nu het hof heeft vastgesteld dat GeefGratis al die tijd gewoon een anbi is geweest, zou je verwachten dat dat door de Belastingdienst meteen bekendgemaakt wordt op de anbisite. Die gaf echter op 9 december 2014 nog altijd als resultaat dat GeefGratis op 14 mei 2012 de anbistatus is kwijtgeraakt. De Belastingdienst houdt dus stug vol dat GeefGratis geen anbi is. Omdat potentiële gevers de website van de Belastingdienst gebruiken om zich te oriënteren over de fiscale aftrekbaarheid van hun gift, kan GeefGratis hierdoor ernstig benadeeld worden.

Desgevraagd liet de Belastingdienst ons op 9 december 2014 weten dat als men tegen de uitspraak van het hof in cassatie gaat, op de anbi-site blijft staan dat GeefGratis geen anbi is. Als men besluit niet in cassatie te gaan, wordt de entry aangepast. Men stelt zich op het standpunt dat aanpassing pas plaats zal vinden als de beschikking onherroepelijk is. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt met een procedure rond een belastingaanslag. Stel dat de Belastingdienst in hoger beroep gelijk krijgt en de belanghebbende stelt cassatie in. Dan hoeft belanghebbende niet eerst het bedrag van de aanslag te voldoen. Hij krijgt pas een plicht tot betalen als de Hoge Raad de knoop heeft doorgehakt.

Vooralsnog legt de Belastingdienst de uitspraak van het hof echter naast zich neer. En de dienst kondigt aan dat, indien in cassatie gegaan zal worden, in dat gedrag zal worden volhard. De toelichting van de dienst gelezen hebbende, blijven we van mening dat een overheidsinstelling als de Belastingdienst de uitspraak moet uitvoeren. Het is ontoelaatbaar om dat niet te doen.

Jaap Zeekant - hoofdredacteur

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close