Jaargang 16, nummer 2

In dit nummer

 • Nalatenschappen werven in België

  1 maart 2014 om 07:00

  Een aantal jaren hebben we in Nederland wervingscampagnes gehad voor nalaten, zoals de week van het testament. Dat initiatief lijkt stilletjes te zijn verdwenen. In België zijn ze met hun campagnes echter heel succesvol.

  Lees meer over "Nalatenschappen werven in België"
 • Fotografie als sluitpost

  1 maart 2014 om 07:00

  In een vorig nummer presenteerde Johan Hahn een beeldverhaal over fondsenwerving in Birma. We vroegen hem om – in woorden – uit te leggen waarom beeld zo belangrijk kan zijn.

  Lees meer over "Fotografie als sluitpost"
 • Ministerie van OCW doet de cultuursector tekort

  1 maart 2014 om 07:00

  Afgelopen jaren werd fors bezuinigd op cultuur. Maar het Ministerie van OCW schreef bij wijze van ondersteuning een regeling uit voor culturele instellingen. Een goede zaak, maar door de uitvoering van de regeling wordt de cultuursector juist tekortgedaan.

  Lees meer over "Ministerie van OCW doet de cultuursector tekort"
 • Ministerie OCW stimuleert de fondsenwerving in de cultuursector

  1 maart 2014 om 07:00

  Nadat eerst de subsidiestroom voor de cultuursector stevig is ingedamd, komt OCW nu met een subsidieregeling om de fondsenwerving te stimuleren.

  Lees meer over "Ministerie OCW stimuleert de fondsenwerving in de cultuursector"
Close