Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Vermogensfondsen

Een vermogensfonds is een organisatie die vermogen beheert wat door en aan goede doelen besteed kan worden. Vermogensfondsen zijn een belangrijke kurk waar de fondsenwervende sector op drijft, al zijn de fondsen zelf vaak geen actieve fondsenwervers. Goede doelen maken aanspraak op een deel van het door het fonds beheerde vermogen door een aanvraag in te dienen.

Er bestaan honderden verschillende vermogensfondsen voor projecten in verschillende sectoren, gericht op gevarieerde onderwerpen, types en doelgroepen. Deze fondsen kunnen heel groot en bekend zijn, zoals het Oranje Fonds, het Kansfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, of juist klein en gericht op lokale doelen.

Het is van groot belang dat een partij die een aanvraag doet bij een vermogensfonds goed op de hoogte is van de do’s en don’ts van dat specifieke fonds en zeker weet dat het fonds aansluit bij het doel van de organisatie. Een aanvraag doen bij een vermogensfonds is vaak maatwerk en vergt daarom aandacht en tijd. Bij een succesvolle aanvraag ontvangt de organisatie een geldbedrag om het project mee uit te voeren.

Fondsen in Nederland (FIN) is het overkoepelende platform voor vermogensfondsen. Bij de brancheorganisatie zijn ondertussen ongeveer 350 fondsen en foundations aangesloten. De FIN houdt zich voornamelijk bezig met belangenbehartiging tegenover de politiek, het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de dagelijkse zaken en het besturen van de vermogensfondsen en faciliteert samenwerking tussen haar leden. Kennisuitwisseling, bijvoorbeeld tijdens trainingen en vergaderingen, leidt volgens de FIN tot een optimale uitvoering van de werkzaamheden.

Op Europees niveau worden de belangen van vermogensfondsen behartigd door het DAFNE-netwerk, in samenwerking met het European Foundation Centre (EFC).

Close