Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Donateursvertrouwen en het NDP

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) is een voor Nederland representatieve groep die door onderzoeksbureau Happy Horizon Non-profit (voorheen WWAV) en toezichthouder goede doelen CBF wordt aangeschreven om donateursvertrouwen te meten. Onderzoeksbureau Kien voert de metingen elk kwartaal uit (maart, juni, september en december). Het donateursvertrouwen wordt vervolgens uitgedrukt in een index, waarvan de methode spiegelt aan de meting van het consumentenvertrouwen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als de index positief is, zijn er meer mensen die optimistisch naar de sector kijken. Is de index negatief, zijn meer mensen pessimistisch.

Deelnemers aan het NDP worden gevraagd naar hun geefbereidheid, het imago van goede doelen en hun mening over onderwerpen een aantal gevarieerde onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn voor de fondsenwerverssector. Zo werd er de afgelopen jaren gevraagd naar privacy, het vertrouwen in maatschappelijke instanties, duurzaamheid, het belang van feitelijke informatie, wervingsmethoden en de rol van goede doelen bij het oplossen van globale problematiek.

De index voor het donateursvertrouwen is sinds de start van de metingen in 2005 nog nooit positief geweest. Eén keer werd het nulpunt bereikt (de maand maart in 2022). Het absolute dieptepunt werd in september 2013 bereikt (-52).

Close