Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Boekrecensie: 'Handboek sponsoring en fondsenwerving' van Bienert en Van der Westen

23 augustus 2023

Fondsenwerving is een breed vakgebied met heel uitlopende disciplines. Door diverse oorzaken staat sponsor- en fondsenwerving steeds meer in de belangstelling, ondermeer omdat de overheid steeds meer werkt vanuit principes als zelfredzaamheid en marktwerking en dus helaas minder subsidieert. Dit gedegen en geactualiseerde handboek (vierde herdruk), geschreven door professionals met jarenlange ervaring Hans van der Westen en Sofie Bienert, is daarom van grote waarde voor verschillende typen non-profitorganisaties actief in gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, natuur, dierenwelzijn, sport en welzijn.

Cover van het Handboek Sponsoring en Fondsenwerving van Sofie Bienert en Hans van der Westen.
Cover van het Handboek Sponsoring en Fondsenwerving van Sofie Bienert en Hans van der Westen.

door Louis Thörig

Het boek behandelt alle facetten van sponsoring en fondsenwerving en is vooral geschreven voor iedereen die meer werk wil maken van het werven van steun van bedrijven, particulieren, vermogensfondsen en subsidies.

In deze nieuwe editie is niet het gouden idee te vinden waarmee op korte termijn een sponsorpartner voor een grote som geld is te strikken. Immers: het gouden idee bestaat niet. Deze nieuwe editie is geactualiseerd op gebieden waar ontwikkelingen snel gaan, zoals online fundraising, en wet- en regelgeving zoals de aangescherpte privacyregels. Ook de vele praktijkvoorbeelden zijn geactualiseerd. In de nieuwe uitgave is het middels het trefwoordenregister voor de lezer veel gemakkelijker gemaakt om thema’s, onderwerpen en praktijkvoorbeelden te vinden.

Het eerste deel beschrijft stap voor stap hoe je een gedegen organisatie op kunt zetten voor duurzame fondsenwerving. Essentieel is om een indicatieve planning te maken voor een succesvolle campagneorganisatie. Het tweede deel is best lijvig en technisch van aard en behandelt hoe je onder andere projectmatige wervingstechnieken kan opzetten.

Interessant is het onderdeel over online-werving, het omgaan met donateurs, samenwerken met (vermogens-) fondsen en overheden, het laatste natuurlijk in het kader van het verkrijgen van subsidies. En niet te vergeten hoe om te gaan met grote giften van grote invloedrijke donateurs, sponsorpartners of nalatenschappenprojecten.

Het laatste deel behandelt het gericht low-budgetcampagnevoeren. Werven van fondsen kost nu eenmaal geld. De auteurs geven een veertiental waardevolle suggesties voor campagnevoeren met een kleine beurs. Het boek eindigt met een handige opsomming van belangrijke organisaties oftewel welke partijen er zoal in Nederland actief zijn als opleider, belangenbehartiger of anderzijds.

Puntjes van kritiek: het boek is mooier vormgegeven dan vorige edities maar het spettert nog steeds niet. Juist communicatie hoort onlosmakelijk bij het vak van fondsenwerving; laat dit ook in de vormgeving van een handleiding terugkomen. Ook de bronvermelding bevat slordigheden.

Ten slotte: ‘De Nederlandse non-profitorganisaties, maar ook de Rijksoverheid en gemeenten zullen de kracht van maatschappelijke betrokkenheid, particulier initiatief en filantropie opnieuw gaan herkennen, erkennen en respecteren,’ aldus prof. dr. Theo Schuyt in zijn voorwoord van dit mooie standaardwerk.

--

Deze recensie stond eerder in Vakblad fondsenwerving, jaargang 25, nummer 4, dat in juli 2023 uitkwam.

Meer over Sponsoring Hans van der Westen Fondsenwerving Boekrecensie Sofie Bienert Louis Thörig VF 25-4 Handboek Sponsoring en Fondsenwerving
Louis Thörig

Louis Thörig

Gastauteur

Dr. Louis Thörig, MBA, is verbonden als master- en bachelorthesisbegeleider aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was tot 1 augustus 2011 werkzaam als global communications manager op het hoofdkantoor van IOI-Loders Croklaan in Wormerveer.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close