Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

60 Jaar Junior Chamber International in Nederland

16 april 2019

De Junior Chamber International heeft reden om feest te vieren. Het is namelijk 60 jaar geleden dat de Nederlandse afdeling van JCI officieel het levenslicht zag. Voor Vakblad fondsenwerving het moment voor een kijkje in het verleden en een blik op de toekomst. Welke projecten heeft JCI verwezenlijkt en wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

Dinner at the Sky.
Dinner at the Sky.

door Caroline Vlietstra

De Junior Chamber International is een wereldwijde netwerkorganisatie die de young professional (tot 40 jaar) de kans biedt zich te ontwikkelen, en een internationaal netwerk op te bouwen. Door middel van maatschappelijke projecten zetten de leden zich in voor de samenleving, waaronder ook heel veel acties voor goede doelen. De internationale organisatie heeft circa 200.000 leden in ongeveer 120 landen. JCI Nederland telt bijna 2.500 leden, verdeeld over zo’n 100 lokale verenigingen, Kamers genoemd.

Alleen mannen

In de beginjaren van JCI Nederland bestond de netwerkorganisatie alleen nog uit jonge, ambitieuze mannen. Het was een plek voor ontmoetingen en samenzijn. Mannen die het plezierig vonden om gelijkgestemden te leren kennen, van gedachten te wisselen over ervaringen in het bedrijfsleven en daarbuiten. De leden hielden zich bezig met maatschappelijke vraagstukken, waren betrokken bij de politiek en ontwikkelden zich als mens. Ook zetten ze zich gezamenlijk in voor de maatschappij.

De 85-jarige prof. dr. Luck van Leeuwen was in 1968 voorzitter van JCI Nederland en herinnert zich die tijd nog goed. ‘In 1968 hebben we een geweldig landelijk project gelanceerd. Een project waar ik persoonlijk continu bij betrokken was en dat mij heeft geraakt. De Nederlandse Hartstichting was toen net opgericht. We zijn met deze stichting een nauwe samenwerking aangegaan en hebben het voor elkaar gekregen dat onze Kamers zich landelijk achter de
collecte schaarden. De Hartstichting kreeg bekendheid doordat junior Kamers plaatselijk gingen collecteren. Dit project heeft diepe indruk op me gemaakt.’

prof. dr. Luck van Leeuwen

Inmiddels meer dan zestig jaar verder is JCI Nederland flink gegroeid en is er het een en ander veranderd. Waren er in de beginjaren van de netwerkorganisatie geen vrouwen vertegenwoordigd, dat is vandaag de dag wel anders. JCI Nederland bestaat inmiddels uit ongeveer een even groot aandeel mannen als vrouwen, al zijn er nog ongemengde Kamers, zowel met alleen dames als heren. Ook internationaal gezien is dit het geval. De afgelopen jaren is er ook een sterke toename van het aantal vrouwen in bestuurs- functies te zien.

Renée van der Zwan, manager-adviseur bij Deloitte Real Estate en voorzitter van JCI Nederland, is een van die vrouwelijke leden. Wat heeft JCI, en haar functie als voorzitter, Renée gebracht? ‘Het voorzitterschap van JCI Nederland is door alle aspecten die daarbij komen kijken, een leerzame ervaring. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe je een team van vrijwilligers blijvend kunt motiveren en hoe het is om op internationaal gebied - met alle verschillende culturele aspecten - samen te werken. Persoonlijke groei maak ik door omdat er naar mij, als voorzitter, gekeken wordt zodra er besluiten genomen moeten worden. Beroepsmatig heb ik altijd meer een adviseursrol vervuld, dus deze functie bij JCI heeft voor mij een echte meerwaarde.’

Persoonlijke ontwikkeling en projecten

‘Na ruim zestig jaar ligt onze focus nog steeds op impact door persoonlijke ontwikkeling. Onze leden ontwikkelen zich door middel van trainingen, bouwen een internationaal netwerk op en organiseren evenementen waarmee goede doelen worden gesteund. Daarnaast zet JCI zich, samen met de Verenigde Naties, in om de 17 Global Goals for Sustainable Development te realiseren. Deze wereldwijde doelstellingen moeten ervoor zorgen dat er een einde komt aan extreme armoede, dat ongelijkheid en onrecht worden geminimaliseerd en uitdagingen van klimaatverandering worden aangepakt.’

Een van de vele projecten waar JCI zich voor inzet is World Cleanup Day: een krachtige 'groene golf ' van opruimacties die een keer per jaar wordt gehouden. Het begint in Nieuw-Zeeland en eindigt 36 uur later in Hawaii. World Cleanup Day is een wereldveranderend idee met een bescheiden oorsprong. Het idee ontstond in Estland uit een spontaan nationaal initiatief in 2008, toen vier procent van de bevolking samenkwam om het hele land in slechts vijf uur op te ruimen. Het succes van deze actie verspreidde zich over de hele wereld. Tegenwoordig werken miljoenen mensen wereldwijd deze dag aan een schonere wereld. JCI is partner van World Cleanup Day en organiseert alleen al in Nederland meer dan 15 lokale opruimacties en bewustwordingsactiviteiten, waarbij honderden mensen ook dit jaar weer betrokken zijn.

De 33-jarige Bas Siers, in het dagelijks leven Marketing Consultant en ondernemer, is door JCI Nederland dit jaar aangesteld als vicevoorzitter. Hij is werkzaam in de zeventig leden tellende Kamer in Amsterdam en nauw betrokken bij World Cleanup Day. ‘Zaterdag 21 september gaat het weer gebeuren. We gaan de groene actie coördineren, zelf opruimen en zorgen voor bewustwording. Dat laatste doen we door workshops te geven bij verenigingen en (sport)clubs. Zo leggen we uit dat het tientallen jaren duurt voordat een sigarettenfilter afgebroken is. Het gaat hier om de mindset. Ook werken we dit jaar weer samen met NL Schoon.’

Bas: ‘Na mijn studententijd wilde ik me weer aansluiten bij een club. Ik ging werken en focuste op mijn baan. Maar het begon toch weer te kriebelen. Ik wilde er iets naast doen. Ik vind het erg leuk om samen met anderen projecten te organiseren en vanuit diverse ideeën te ontwikkelen. Het is mooi om met de leden te kijken welke impact we kunnen bewerkstelligen. We richten ons op vier verschillende pijlers: het zakelijke netwerk, de internationale kant met congressen en trainingen, de persoonlijke en professionele ontwikkelingstak en de sociaal-maatschappelijke tak (community tak). Zo’n maatschappelijk relevant thema is bijvoorbeeld World Cleanup Day. Wij dagen elkaar en onze omgeving uit om beter te doen.’

‘Per locatie kijken we waar er behoefte aan is. De vele handjes en kennis zorgen ervoor dat we projecten kunnen realiseren. We regelen sponsoring van bedrijven en subsidies van gemeenten. Zo heeft de Kamer in Oldenzaal in Twente een maand lang een ijsbaan op de markt gezet. Overdag werd er geschaatst door kinderen, ’s middags kwamen ouderen warme chocolademelk drinken en ‘s avonds vond er een bedrijfscompetitie curling plaats. In dit geval financierde de lokale middenstand de ijsbaan en daar hadden verschillende leeftijdsgroepen profijt van.’

Goede Doelen

Maar er gebeurt meer. Alle Kamers organiseren evenementen voor verschillende doelen. Zo heeft JCI Volcke Rack in 2018 een Duckrace gehouden waar geld werd ingezameld voor Stichting Elemental Water Foundation. Deze Stichting heeft als doel om veilig en betaalbaar drinkwater wereldwijd mogelijk te maken. Ook JCI Heerenveen organiseerde een Duckrace. Zij haalden in 2018 voor JCI-partner de LINDA.foundation geld op om gezinnen met kinderen die in armoede leven ook fijne feestdagen te geven. JCI Groot Schokland organiseerde een fantastische off-roadbeleving door de natuur. Een dag om niet snel te vergeten voor kinderen en volwassen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

En JCI ’s-Gravenhage organiseert ieder jaar in samenwerking met het Koningin Emmafonds een boottocht voor ouderen uit Den Haag. De Kamerleden halen de senioren op, brengen ze naar de boot, verzorgen de bingo en brengen de ouderen weer thuis. Nog zo’n evenement is ‘Dinner in the Sky’, georganiseerd door JCI Ede. Op 27 juni a.s. kan er gedineerd worden op 50 meter hoogte, gevolgd door een feest op de grond. De opbrengst van dit event gaat, via JCI-partner NSGK, naar twee atletiekverenigingen die het geld hard nodig hebben om meer kinderen met een (lichamelijke) beperking te kunnen laten sporten.

Sinterklaas Actie

Ook kansarme kinderen behoren cadeautjes te krijgen op 5 december, vindt Cees Robbertsen, lid van JCI Het Gooi, en een van de aanjagers van de sinterklaasactie. ‘Onze sinterklaasactie is een initiatief van Youké. Bij deze organisatie zijn we in 2017 aangehaakt omdat we de handjes en draagkracht hebben. Twee jaar terug hebben we 50 Gooise gezinnen van zakken vol cadeautjes voorzien, in 2018 konden we 100 gezinnen blij maken. Via de website die we speciaal voor de gelegenheid in het leven hebben geroepen, konden donaties worden gedaan. De gemeente Hilversum gaf ons een lijst met gezinssamenstellingen door. Met die informatie konden we naar de groothandel om inkopen te doen. Het inpakken gebeurde door 30 leden, met chocolademelk en pepernoten uiteraard.’

Bas: ‘Begin juni houden we weer een golftoernooi in het Vondelpark, dit jaar extra bijzonder vanwege ons 25-jarig jubileum. Met dit project zamelen we geld in voor Stichting Hart voor het Vondelpark, goed voor zo’n 20.000 tot 25.000 euro. Er doen 30 teams mee en de 60 vrijwilligers maken deze dag mogelijk. Met de opbrengst is in het verleden bijvoorbeeld het karakteristieke koepeltje opgeknapt en zijn er bankjes in het Vondelpark bijgekomen. Einde jaar staat ‘Kerstman voor een dag’ weer op de planning. Onze 70 leden gaan de straat op en vragen aan het winkelend publiek een extra cadeautje voor een kind te kopen. Die cadeaus gaan naar de Voedselbank en zij delen die uit. Voor de vrijwilligers van de Voedselbank koken we, zodat zij ook een keer in het zonnetje worden gezet.’

Vondelpark Open

Meer over Junior Chamber International Vf 21-2

Caroline Vlietstra

Journalist Vf

Caroline is zowel fotograaf als journalist en werkt namens haar eigen bedrijf voor verschillende opdrachtgevers waaronder Veilig Verkeer Nederland, ZUIDAS.magazine, Tirol Werbung, Oranje Boven, Voigt Travel en UIT magazine. Voordat ze als freelancer aan de slag ging, werkte ze 29 jaar bij Dagblad De Telegraaf (TMG). Haar bureau stond op verschillende redacties waarvan de laatste 17 jaar bij de Reiskrant. Caroline is lid van de redactie van Vakblad fondsenwerving.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close