Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Lezersonderzoek: Vf-lezer zoekt verdieping en verbinding

Nieuws

6 mei 2024

De lezers van het Vakblad fondsenwerving zijn een gevarieerde groep professionals die het blad erbij pakt om bij te leren voor hun werk. Ze zijn werkzaam over de hele breedte van de sector en zijn op zoek naar verdieping en verbinding. Dit blijkt uit het Lezersonderzoek dat in december 2023 en januari 2024 gehouden werd onder abonnees van het Vakblad fondsenwerving en de lezers van de nieuwsbrief. De online vragenlijst werd door 101 respondenten ingevuld. Simone de Boer dook in de resultaten.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // Cozine

door Simone de Boer

Resultaten Vf-lezersonderzoek 2024

Wie is de lezer? 

Hoewel alle leeftijden onder de respondenten vertegenwoordigd zijn, is driekwart van de geenqueteerden 41 jaar of ouder, waaronder zestien respondenten die de 61 jaar gepasseerd zijn. Van alle mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, is de overgrote meerderheid actief op het gebied van de fondsenwerving (69 procent). Twaalf procent bekleedt managementfuncties en tien procent houdt zich bezig met communicatie.

Verantwoording

Hoofddoel van de enquête was om in kaart te brengen wat abonnees graag lezen en hoe de Vakdag fondsenwerving 2023 werd ervaren.

Het onderzoek (een online vragenlijst van 28 vragen)  werd tussen 12 december 2023 en 10 januari 2024 uitgevoerd. Vf-abonnees en de ontvangers van de nieuwsbrief werden via de website, nieuwsbrieven en via social media gevraagd de enquête in te vullen. De benaderde doelgroep kwam hiermee op ruim 5.000 personen uit.

Het eerste gedeelte van de vragenlijst richtte zich op de lezer (functie, organisatie, sector, leeftijd, opleidingsniveau, abonnementsvorm en -duur), om daarna dieper in te gaan op de waardering van onderwerpen. In een apart onderdeel over de Vakdag konden alleen de aanwezigen van het congres hun mening delen. Tenslotte werden een aantal open vragen gesteld. De resultaten geven een goed beeld van de verdeling in sectoren en de interesses en wensen van lezers.

Wat betreft het soort organisaties stijgt vooral het aantal mensen dat voor een stichting werkt er bovenuit: zeventig procent. Daarnaast werkt elf procent van de respondenten voor een bedrijf, tien procent is ZZP’er en vijf procent werkt voor een vereniging. Een derde van de respondenten werkt bij een organisatie met tussen de 2 en 25 werknemers, dus voornamelijk de kleinere organisaties zijn goed vertegenwoordigd in de Vf-achterban.

De respondenten zijn al relatief lang betrokken bij het Vakblad fondsenwerving: 22 procent is zes jaar of langer abonnee – en elf procent zelfs langer dan tien jaar. Dertien procent is tussen de drie en zes jaar abonnee. Er zijn ook achttien respondenten die sinds 2023 bij het Vakblad gekomen zijn, wat laat zien dat er naast de groep trouwe lezers ook veel nieuwe geïnteresseerden of werkenden in de filantropie het Vakblad weten te vinden.

‘22 procent van de Vf-lezers is zes jaar of langer abonnee’

Het gros van de respondenten heeft een hele hoge of juist lage fondsenwervingsdoelstelling: bij 42 procent komt jaarlijks meer dan twee miljoen van de begroting binnen via fondsenwerving. Daarnaast is er door een kwart van de mensen aangegeven dat de doelstelling onder de 100.000 euro ligt.

Het Vakblad fondsenwerving bedient als doelgroepen dus zowel de werkenden bij kleinere stichtingen en verenigingen, als de grote non-profits.

Onderwerpen

We vroegen onze lezers ook welke onderwerpen en rubrieken zij het interessantst vinden om te lezen. Het antwoord hierop was overduidelijk: trends, fondsenwervende technieken en praktische tips werden als het meest interessant bestempeld. Bij de rubrieken scoorde vooral de interviewrubriek ‘Fondsenwervers over Fondsenwerving’. Alle onderwerpen en rubrieken werden met een voldoende of hoger beoordeeld.

Top 5 onderwerpen

  1. Trends - 4,36 / 5
  2. Technieken – 4,10 / 5
  3. How-to – 4,03 / 5
  4. Interviewrubriek ‘Over fondsenwerving’ – 3,98 / 5
  5. Impact – 3,98 / 5

1 = leest helemaal niet graag, 5 = leest heel graag

Vier bladen per jaar

Vanaf 2024 komt het Vakblad fondsenwerving vier keer per jaar uit, in plaats van zes keer per jaar. De redactie is voornemens om zich in de loop van het jaar te richten op andere vormen van digitale verdieping. Een meerderheid van de respondenten uit het lezersonderzoek (57 procent) gaf aan open te staan voor deze verandering.

Vakdag fondsenwerving

Van de 101 respondenten waren er 58 op de Vakdag fondsenwerving 2023 – nog eens 29 waren er niet, maar hadden wel willen gaan. Voor deze 58 aanwezigen waren de workshops en ontmoetingen met andere bezoekers de hoofdredenen om te gaan. Inhoudelijk is de dag als erg positief ervaren, al hadden de subsessies wat langer gemogen. Ook werden er logistieke verbeterpunten aangegeven. De hoofdsprekers Michelle van Tongerloo en Dan Pallotta hebben grote indruk gemaakt. Voorts werden de inhoudelijke presentatie goed gewaardeerd.   

Wil je als eerste op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op onze website fondsenwerving.nl of onze LinkedIn-pagina.

Meer over Trends Vakblad fondsenwerving Vakdag Fondsenwerving Enquête Fondsenwerving Digitalisering Lezersonderzoek

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close