Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Ook donatieplatforms kunnen Erkenning van CBF krijgen

Nieuws

16 januari 2024

Toezichthouder in de goededoelensector CBF neemt sinds begin dit jaar aanvragen in behandeling voor een nieuw keurmerk: het CBF Erkend Donatieplatform. Het keurmerk richt zich op donatieplatforms in stichtingsvorm en om de Erkenning te krijgen moet aan eisen rondom transparantie, financieel management en goed bestuur worden voldaan.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // Andrey_Popov

door Marijn Thijs

CBF hanteert de Erkenning voor goede doelen in haar huidige vorm sinds 2017, maar digitale innovaties hebben geleid tot een transformatie van het geefklimaat. Daarbij groeiden vooral crowdfundingsplatforms uit tot prominente plaatsen waar donaties aan het goede doel of individuen worden opgehaald. Sindsdien zijn er regelmatig vragen over de werkwijze, de legitimiteit en de veiligheid van dat soort platforms.

Pilotproject leidt tot normen 

In 2021 startte CBF een pilotproject om te onderzoeken of een keurmerk voor donatieplatforms houvast zouden kunnen bieden aan gevers in het nieuwe filantropische segment. De pilot, waar enkele platforms aan meededen, bleek een succes, aldus CBF. De Commissie Normstelling – de onafhankelijke entiteit die de normen bepaalt waarop toezicht gehouden dient te worden – is vervolgens aan de slag gegaan om nieuwe normen op te stellen voor de Erkenning voor donatieplatforms. Onlangs zijn deze vastgesteld en gepubliceerd.

‘De karakteristieken van een donatieplatform verschillen natuurlijk van die van een goed doel,’ vertelt Hans Gortemaker, voorzitter van de Commissie Normstelling. ‘We moesten dus een aantal aanpassingen doen. Een verschil is dat een donatieplatform niet zelf beslist over de besteding van het geld. Het donatieplatform controleert niet of het opgehaalde geld ook inderdaad besteed wordt aan het doel. Er is dus een inherent risico. Daarom hebben we een disclaimer in de normen opgenomen, die het platform ook moet vermelden op de website.’

Transparantie, financiën en bestuur

Vooral op het gebied van transparantie wordt het nodige van donatieplatforms gevraagd eer ze een Erkenning krijgen. Zij moeten op het platform duidelijk maken wat de geefvraag is, welke kosten zij maken, wie de vrager is, hoe de geefvraag tot stand gekomen is, wanneer de actie start en stopt en hoe gevers contact op kunnen nemen met de aanvrager. ‘Liefst wordt het gevraagde bedrag ook gevalideerd, bijvoorbeeld doordat een offerte is aangevraagd,’ vervolgt Gortemaker. 

Vervolgens wordt van donatieplatforms gevraagd dat zij een begroting en een meerjarenplan hebben en of er reserves worden aangehouden. Ook klachtenprocedures moeten in de werkwijze van het platform zijn ingebed. Alle normen zijn door de Commissie Normstelling in een tien pagina’s tellend document samengevat.

‘De naleving van de normen geeft de gever een behoorlijke zekerheid dat zijn donatie terecht komt waar hij terecht moet komen,’ aldus Gortemaker.

Bron: CBF
Meer over Financiën CBF Transparantie Crowdfunding Erkenning Commissie Normstelling Hans Gortemaker Crowdfundingsplatforms

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close