Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Legacy Monitor 2020: stabiele groei nalatenschappen, ook in de toekomst

Onderzoek

27 oktober 2020

Legacy Foresight en Arjen van Ketel hebben vandaag de eerste cijfers van de Legacy Monitor 2020 gepresenteerd. Uit het rapport blijkt dat nalatenschappen nog altijd een stabiele, stevige groei laten zien. Het toekomstbeeld is, ondanks de opkomst van het coronavirus, nog positief in de periode tot 2030.

Nalatenschappen (stock)
Nalatenschappen (stock)

door Redactie Vf

De groei over de afgelopen tien jaar is ‘stabiel en stevig’, aldus de Legacy Monitor. De groei komt voor de helft doordat meer mensen overlijden, maar ook de waarde van nalatenschappen verzorgt de groei. In die waardegroei speelt ook een verschuiving van legaten naar erfstellingen een rol. Voor de top-100 nalatenschappenontvangers van Nederland is nalaten 24,5 procent van de fondsenwervingsmix.

De groei is in alle sectoren merkbaar, maar tussen de groepen zijn wel verschillen te zien. Zo neemt het aandeel van de sector Kunst, Cultuur en Wetenschap toe, terwijl dat van Internationale Hulp en Religie afneemt. Verder groeien jongere organisaties relatief het snelst.

Het benchmark onderzoek levert inzicht in de overeenkomsten en verschillen in inkomsten. Dat is vooral te zien in de omvang en aard van de achterban. Het gemiddelde vermogen van erflaters wisselt sterk. De gemiddelde waarde van legaten per organisatie in de Legacy Monitor 2020 komt uit op 7.000 tot 24.000 euro; de gemiddelde waarde uit erfstellingen ligt tussen de 30.000 en 150.000 euro.

Coronavirus en nalaten

Corona zal van invloed zijn op de toekomst van de nalatenschappenwerving, is de verwachting. De prognose is dat inclusief het effect van het coronavirus, de nalatenschappen de komende tien jaar significant blijven groeien. Legacy Foresight rekende daar eind mei al twee scenario’s over door, één zonder en één met een tweede coronagolf. In beide scenario’s blijft de groei van nalatenschappeninkomsten positief, aldus de onderzoekers. Zonder tweede piek was de verwachte groei over de periode 2019-2028 ongeveer 3,3 procent. De groei bij prognose van de tweede golf is 2,3 procent.

Legacy Foresight deed ook een consumentenonderzoek tijdens coronatijd. Uit die rondvraag komt dat babyboomers (65-74 jaar) andere voorkeuren hebben dan 75-plussers. Met name de sectoren Cultuur, Natuur en Milieu en Dieren lijken daarvan te gaan profiteren. Toch is het algemene geefklimaat onder oudere Nederlanders positief. Ze staan meer open voor begunstiging van goede doelen in het testament. Ze geven ook aan positiever te zijn over de betrouwbaarheid en communicatie van goede doelen. Veel 65-plussers geven aan betrokken te willen zijn, veel meer dan voor de corona-uitbraak (63 procent tegenover 52 procent in 2019). Ook is er door corona meer interesse in het opmaken van een testament – daar valt nog veel te winnen.

Inkomsten en investeringen

De budgetten en aantal stafleden voor nalatenschappenwerving is gestegen in 2019, maar als je het vergelijkt met het totale budget ging dat minder snel. Voor werving en relatiebeheer is slechts 2,9 procent van het communicatie- en fondsenwervingsbudget beschikbaar. Maar 6 procent van de staf houdt zich bezit met nalatenschappen.

Legacy Monitor Netherlands

Legacy Monitor Netherlands analyseert en voorspelt sinds 2014 jaarlijks de Nederlandse nalatenschappen. Het consortium telt nu 23 deelnemende organisaties, met hun nalatenschappeninkomsten en data dekken ze 47 procent van de top-100 nalatenschappenontvangers. De Monitor is een project van Arjen van Ketel (NL) en Legacy Foresight (VK). Voor info en deelname aan het onderzoek: a.vanketel@legacyforesight.co.uk. Daar kan ook het gratis snapshot report over dit onderzoek worden aangevraagd.

Meer over Nalatenschap Nalatenschappen Arjen van Ketel Legacy Monitor Legacy Foresight Coronavirus CoVid-19

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close