Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Pilotproject gegevensuitwisseling overheid en ANBI’s en SBBI’s gestart

24 juni 2019

Het pilotproject van het ministerie van Financiën omtrent gegevensuitwisseling met goede doelen is gestart. Met het project willen de betrokken partijen (o.a. ambtenaren van het ministerie en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)) een informatiebank opbouwen met gegevens over administratie van giften, gevolgen voor de geefbereidheid en privacy. Dat schijft staatssecretaris Menno Snel aan de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer.

Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. © Shutterstock // Billion Photos

door Redactie Vf

Met de brief wordt de commissie ingelicht over de stand van zaken rondom de uitwerking van verbeteropties voor giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling die eind maart 2019 gepresenteerd werden. Het uiteindelijke rapport wordt in het najaar van 2019 verwacht.

Medewerking

Om de pilot tot een goed einde te brengen zijn er een aantal goede doelen bereid gevonden om mee te werken. Er moet voor goede doelen aan enkele randvoorwaarden worden voldaan, waaronder het waarborgen van de identiteit van de gever die geen gebruik maakt van de giftenaftrek, maar ook de borging van privacyaspecten.

In samenwerking met het SBF heeft Snel standaardformats opgesteld om het voldoen aan de publicatieplicht van ANBI’s te vergemakkelijken. Goede doelen kunnen deze op vrijwillige basis raadplegen. Voor giften uit niet-EU-lidstaten, of giften die direct en indirect afkomstig zijn uit onvrije landen is publicatie nog niet verplicht. Mogelijk kan verplicht gebruik van een standaardformat voor dit soort giften een volgende stap in het proces zijn, maar daarvoor moet eerst zorgvuldig worden bepaald welke landen als ‘onvrij’ tellen.

Meldingsplicht 

Ook over de meldingsplicht bij ‘substantiële’ donaties is gesproken. Met de sector is afgesproken dat goede doelen in ieder geval melding doen wanneer een grote gift zonder reden wordt herroepen. Daarvoor blijft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aangehouden: €15.000. Bij een vermoeden van fraude kan ook bij lagere bedragen een melding worden gedaan.

De volledige brief is te downloaden van de site van de Rijksoverheid.  

 

Bron: Taxlive

Gerelateerde berichten

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close