Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Kabinet onderzoekt sociale onderneming als nieuwe rechtsvorm

Onderzoek

20 mei 2019

De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Onder leiding van staatssecretaris Mona Keijzer wordt een onderzoek gestart naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat in Den Haag.
Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat in Den Haag. © Shutterstock // Dafinchi

door Redactie Vf

Herkennen en erkennen

Volgens de Rijksoverheid zijn sociale ondernemingen van groot belang voor de maatschappij, omdat zij een rol spelen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie en klimaat, zorg, onderwijs en veiligheid. ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een betere erkenning en herkenning van sociale ondernemingen sociaal ondernemerschap stimuleert,’ schrijft het ministerie in een verklaring.

Keijzer (EZK): ‘Ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en de politiek vinden allemaal een verdere verkenning van de behoeften van sociale ondernemers en de mogelijkheden voor betere (h)erkenning van deze bedrijven noodzakelijk. Daarom gaat het kabinet actief aan de slag met dit vraagstuk, omdat dit van belang is voor zowel onze maatschappij als onze economie. Ik betrek hierbij ook het initiatief vanuit de Tweede Kamer om de Code Sociaal Ondernemen wettelijk te verankeren.’

Hulp

Keijzer krijgt bij het onderzoek steun van minister Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming, minister Kaag (D66) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Van Ark (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sociale ondernemers vallen nu, samen met alle andere ondernemers, onder dezelfde rechtsvorm(en). Het kabinet gaat de introductie van mogelijk nieuwe varianten, zoals een bv-m, verkennen. Het invoeren van een nieuwe rechtsvorm is een juridisch ingrijpende maatregel waarvan de implicaties op dit moment nog niet voldoende kunnen worden overzien. De overheid vindt aanvullend onderzoek daarom nodig.

Initiatiefnota

Bruno Bruins (CU) heeft in september 2018 een initiatiefnota over dit onderwerp ingediend. Hierin verzoekt hij het kabinet om naast de introductie van een andere rechtsvorm ook te onderzoeken of de zogenoemde Code Sociale Ondernemingen, op een vergelijkbare manier wetterlijk verankerd kan worden als de ‘Corporate Governance Code’.

Meer over Social Enterprise

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close