Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Donateursvertrouwen blijft stabiel ondanks kelderend consumentenvertrouwen

Onderzoek Kort & Goed

2 mei 2019

Voor het eerst staan de pieken en dalen van het donateursvertrouwen niet grofweg gelijk aan de consumentenvertrouwen-index. De geefbereidheid heeft niet te lijden onder het kelderende consumentenvertrouwen, blijkt uit de resultaten van de recentste enquete van WWAV en het CBF aan het Nederlands Donateurspanel. De index donateursvertrouwen, die aangeeft hoe bereid mensen zijn aan goede doelen te geven, verandert met een daling van -7 naar -9 nauwelijks ten opzichte van de vorige meting.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Marijn Thijs

Nulpunt

Het consumentenvertrouwen, maandelijks gemeten door het CBS, is het afgelopen kwartaal tot onder het nulpunt gezakt (naar -2). Deze index stond in juli 2018 nog op +23, maar sindsdien is de daling rap ingezet. Consumenten houden de hand meer op de knip: voor veel mensen valt de energierekening hoger uit, en ook de prijs van een karretje boodschappen is gestegen sinds de btw-verhoging. Daar komt nog bij dat de loonstijgingen niet opwegen tegen de verhoogde leefkosten.

Het Nederlands Donateurspanel, wat is dat precies?

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) is een voor Nederland representatieve groep die door fondsenwervingsbureau WWAV en toezichthouder goede doelen CBF wordt aangeschreven om donateursvertrouwen te meten. Deelnemers aan het NDP worden ieder kwartaal een keer gevraagd naar hun geefbereidheid en mening over onderwerpen die belangrijk zijn voor de fondsenwerverssector. Vervolgens worden de resultaten uitgedrukt in een index, waarvan de methode spiegelt aan de meting van het consumentenvertrouwen door het CBS. 

‘De meting lijkt aan te geven dat de consumenten nog geen redenen zien om hun doneergedrag aan te passen, ook al zijn hun huishoudelijke uitgaven gestegen,’ zegt Wieb van de Donk, directeur van WWAV. ‘Wie weet komt dat nog, maar tegelijkertijd zien we dat veel mensen zich ernstig zorgen maken om urgente en actuele thema’s als natuurrampen, inkomensongelijkheid en vooral het klimaat. Wellicht is dat een verklaring voor het feit dat het donateursvertrouwen niet zo sterk is gedaald als het consumentenvertrouwen.’

Transparantie

Naast het peilen van het donateursvertrouwen vragen WWAV en het CBF de respondenten ook naar hun mening over andere prominente punten op de fondsenwerversagenda. Het heetste hangijzer is het wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties, die het goede doelen verplicht om de gegevens van donateurs die meer dan 15.000 euro schenken te publiceren. Onder het publiek is er geen duidelijke mening: de groep die het wetsvoorstel een goede zaak vindt is ongeveer even groot als de groep die er niets van moet hebben.

Toch geeft bijna de helft van de respondenten aan dat de openbaarmaking van giften, hoe groot of klein dan ook, hen ervan zou weerhouden om te doneren. Een kwart van de respondenten laat weten dat het wetsvoorstel geen gevolgen zou hebben op hun geefgedrag.

Wieb van de Donk: 'Wellicht is het feit dat veel mensen zich ernstig zorgen maken om urgente en actuele thema's als natuurrampen, inkomensongelijkheid en het klimaat een reden dat het donateursvertrouwen minder daalt'

Giftenaftrek

Het kabinet gaat het aftrekken van giften van de inkomstenbelasting beperken. Wat vindt het donateurspanel daarvan? Het merendeel is eensgezind in hun onwetendheid: uit de resultaten blijkt dat slechts 21% weet wat de giftenaftrek precies is.

Toch vindt ruim de helft van de respondenten de maatregel geen (extra) reden om te doneren aan goede doelen. Op de vraag of de beperking van de giftenaftrek zal zorgen dat zij minder gaan doneren, zien we ongeveer hetzelfde beeld: 47% zal niet minder gaan doneren, 12% wel.

Meer over WWAV Enquête Nederlands Donateurspanel

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close