Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Donateurspanel stuurt aan op duurzamere leefstijl in 2019

Onderzoek

22 januari 2019

Nederlanders worden zich steeds bewuster van de klimaatverandering en willen er ook vaker iets aan doen, blijkt uit de recentste editie van het Nederlandse Donateurspanel. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan dat het als goed voornemen heeft om milieubewustere en duurzamere keuzes te maken. Daarnaast vinden ze dat ze ‘groener’ zijn gaan leven en willen ze extra aandacht voor de klimaatsituatie.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Redactie Vf

Milieubewuster leven staat bij veel mensen hoog op de agenda, blijkt uit de editie van december 2018. Terwijl in 2015 slechts 30% van het panel duurzaamheid als prioriteit bestempelde is dat nu opgelopen tot 48%. Ook zijn de respondenten meer van plan om geld en spullen te geven aan goede doelen (1 op de 3 ondervraagden).

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) is een voor Nederland representatieve groep die door fondsenwervingsbureau WWAV en toezichthouder goede doelen CBF wordt aangeschreven om donateursvertrouwen te meten. De resultaten van die driemaandelijkse metingen, laten zien hoe het met het vertrouwen in goede doelen gesteld is, bestudeert het geefklimaat en de geefbereidheid en bekijkt welke sociale problemen onder de Nederlanders leven. De methode spiegelt zich aan de meting van het consumentenvertrouwen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Extra aandacht

In de decembersurvey werden de respondenten ook gevraagd naar drie onderwerpen die extra aandacht verdienen. Terwijl donateurs al jaren aangeven dat problemen dicht bij huis het belangrijkst zijn komt het klimaatprobleem, als nieuwkomer, de top-3 in. Waar vorig jaar nog 19% van het panel het klimaat een belangrijk onderwerp vond, zet dit jaar 29% het in hun top-3. Alleen de bestrijding van armoede in Nederland staat met 32% nog hoger op de sociale agenda voor 2019.

Terugkijken naar 2018

Toch zeggen de leden van het panel dat zij in 2018 ook niet stilzaten. Ongeveer 47% van de respondenten gelooft dat zij groen(er) zijn gaan leven. Vorig jaar was dit ook de meest geleverde bijdrage aan een betere wereld: toen zei 41% haar leefstijl verduurzaamd te hebben. Volgens WWAV is de langzame maar gestage groei ‘een duidelijke indicator dat duurzaamheid geen trend is, maar een beweging die zich voortzet’.

Ook de hoeveelheid respondenten die vrijwilligerswerk verrichten steeg licht (van 21% naar 22%). Met 3 op de 10 mensen is het aantal mensen dat aangeeft geen bijdrage te hebben geleverd gelijk gebleven.

Donateursvertrouwen blijft gelijk

Wat het algemene donateursvertrouwen betreft is er weinig nieuws: sinds de meting van juni 2017 is het indexcijfer vrijwel gelijk gebleven. Wel verassend is dat het vertrouwen van donateurs meestal mee schommelt met het consumentenvertrouwen, maar dat is nu niet het geval. Het consumentenvertrouwen is het laatste kwartaal flink gekelderd.

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close