Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Onderzoek Geven in Nederland in gevaar

28 december 2018

Kortgeleden maakte het Centrum voor Filantropische Studies bekend dat hard moet worden gewerkt om het onderzoek Geven in Nederland alsnog voor de volgende drie edities (zes jaar) veilig te stellen.

Logo Centrum voor Filantropische Studies
Logo Centrum voor Filantropische Studies

door Redactie Vf

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2015, bij de opzet van Geven in Nederland 2017, te kennen gegeven dat het onderzoek niet langer alleen door de overheid zal worden gefinancierd. Als belangrijkste argument werd gegeven dat het onderzoek van belang is voor de overheid én de filantropiesector. De overheid wil niet langer als enige de verantwoordelijkheid dragen de financiering. Het Ministerie wil zich – als een van de financiers - wel voor langere tijd structureel verbinden aan Geven in Nederland en geeft een-op-eenmatching voor financiële bijdragen die de VU vanuit de sector ontvangt.

Om de maatschappelijke relevantie van en het commitment voor het onderzoek te vergroten is door de VU de afgelopen maanden de dialoog gezocht met relevante doelgroepen om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. De VU haalt, naast meer praktische zaken, drie belangrijke, algemene inzichten uit deze ronde. Het onderzoek draagt bij aan de zichtbaarheid van het maatschappelijk initiatief in Nederland, wat belangrijk wordt gevonden voor de sector. Meer op het praktische vlak moet de communicatie met relevante doelgroepen voorafgaand aan het onderzoek verbeterd worden, om inhoudelijk een betere aansluiting te krijgen met praktijk en beleid. Verder dient de communicatie over de onderzoeksresultaten naar de doelgroepen verbeterd te worden. Het gaat dan om de praktische toepasbaarheid van het onderzoek, de vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk.

De verbeterpunten worden meegenomen met het plan van aanpak voor de komende edities van het onderzoek. Intussen zijn er al enige tijd gesprekken met brancheorganisaties en individuele fondsen om tot een duurzaam financieringsmodel te komen. Geven in Nederland is echter nog niet uit de gevarenzone. Er zal in 2019 geen presentatie zijn van nieuwe onderzoeksresultaten.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close