Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Gemeentelijke regelgeving aangepast met komst wervingsrooster huis-aan-huis

21 september 2018

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in haar model-APV, de landelijke leidraad voor gemeentelijke regelgeving, een verwijzing opgenomen naar het Wervingsrooster huis-aan-huis.

Geld voor in een collectebus van een goed doel gedaan
Geld voor in een collectebus van een goed doel gedaan © © Gertjan Hooijer / Nationale Beeldbank

door Redactie Vf

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in haar model-APV, de landelijke leidraad voor gemeentelijke regelgeving, een verwijzing opgenomen naar het Wervingsrooster huis-aan-huis. Dit Wervingsrooster is op 1 september 2018 als pilot gestart, als een initiatief van de brancheverenigingen Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Vereniging DDDN en toezichthouder CBF.

De VNG paste deze zomer de collectebepaling in haar model-APV aan. Alle huis-aan-huis wervingsactiviteiten van goede doelen die via het Wervingsrooster worden gepubliceerd zijn volgens de nieuwe opzet vrijgesteld van de vergunningplicht. Het Wervingsrooster huis-aan-huis regelt de donateurwerving aan de deur en geeft het publiek èn gemeenten inzicht welk goede doel wanneer waar aan de deur komt. Consumenten kunnen in het Wervingsrooster per week nagaan of er in hun buurt activiteiten voor donateurwerving zijn gepland, en zo ja voor welke organisatie. 

De uitgangspunten voor het Wervingsrooster huis-aan-huis zijn: kwaliteitsbeleid ten aanzien van de werving, verduurzaming van het DD-kanaal, een gelijk speelveld voor alle wervingsbureaus en gelijke kansen voor alle Erkende Goede Doelen. Deelname aan het Wervingsrooster is mogelijk voor CBF Erkende Goede Doelen die werken met bureaus die zich committeren aan de uitgangspunten van het platform. Zo is er een gedragscode voor donateurwerving huis-aan-huis opsteld en worden er ondermeer minimumeisen gesteld aan de scholing van wervers.

Het Wervingsrooster is te vinden op geefgerust.nl van het CBF. Op deze publiekssite kan men niet alleen terecht voor huis-aan-huis werving aan de deur, maar ook voor het collecterooster en informatie over de CBF Erkenning. 

Bron: Persbericht Wervingsrooster

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close