Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Miljoenennota: giftenaftrek anbi's vanaf 2020 omlaag

19 september 2018

De miljoenennota is gepresenteerd, en de algemene politieke beschouwingen zijn in volle gang. Wat veranderd er straks voor de ANBIs? Hier vind je alvast een korte uiteenzetting.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën presenteert het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota.
Minister Wopke Hoekstra van Financiën presenteert het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. © © ANP FOTO 2018/Foto: Bart Maat

door Redactie Vf

Op het eerste gezicht staan er in de miljoennota voor anbi's nagenoeg geen maatregelen. De uitwerking van de kabinetsbrief van dit voorjaar over anbi's en de giftenaftrek, krijgt kennelijk op een later moment vorm.

Toch komt er één aanpassing die voor heel wat anbi's van belang kan zijn. Vanaf 2020 zal de giftenaftrek niet meer tegen (ca.) 52 procent in aftrek kunnen worden gebracht. Deze aftrekpost zal (net als andere aftrekposten) langzamerhand worden afgebouwd tot het tarief in de eerste schijf: 37,05 procent.

Deze beperking kan zeker impact hebben op de fondsenwerving. Vooral voor de inkomsten van die anbi's die de aftrekbaarheid bij hun fondsenwerving promoten kan het nadelig uitpakken. Bij periodieke giften (een vast bedrag in vijf achtereenvolgende jaren) is er sprake van volledige aftrek. Als de gever ertoe wordt bewogen zijn gift te verdubbelen, dan betaalt de fiscus bij het huidige hoogste tarief feitelijk die verdubbeling. Die aftrekbaarheid wordt straks door de nieuwe maatregel beduidend minder.

Een positieve maatregel is de beoogde verhoging van de vrijwilligersregeling met € 200,- op jaarbasis. Vrijwilligers bij anbi's en dergelijke mogen op basis hiervan onbelast vergoed gaan worden tot maximaal € 1.700 euro.

Een laatste voornemen dat ook van belang kan zijn is het vergroten van de mogelijkheden van de fiscus om begunstigden aansprakelijk te stellen voor belastingschulden van een individuele gever of van een geliquideerde vennootschap. Ook komen er meer mogelijkheden om aanslagen op te leggen in het geval van ontbonden entiteiten en om informatie te vergaren bij bestuurders e.d. Hoe dit precies gaat uitpakken zal pas bekend worden als deze voorstellen zijn uitgewerkt.

Met dank aan drs. Wilbert van Vliet van HVK Stevens

Bron: HvK

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close