Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Donateurs willen meer feitelijke informatie bij hogere gift

1 augustus 2018

Laten donateurs zich leiden door feiten of gevoel? 56% van de Nederlandse donateurs gaat bij een grotere donatie op zoek naar meer feitelijke informatie. Bij de rest (44%) heeft de hoogte van het giftbedrag geen invloed op de informatiebehoefte.

Vergrootglas met document (met daarop grafieken) op een tafel
Vergrootglas met document (met daarop grafieken) op een tafel © Thanakorn.P/Shutterstock.com

door Redactie Vf

56% van de Nederlandse donateurs gaat bij een grotere donatie op zoek naar meer feitelijke informatie. Bij de rest (44%) heeft de hoogte van het giftbedrag geen invloed op de informatiebehoefte. Dit blijkt uit de nieuwste meting onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP), een representatieve steekproef van Nederlandse donateurs. Verder geeft 37% van de donateurs aan dat hun keuze om aan een goed doel te geven evenveel afhangt van hun gevoel als van feitelijke informatie. Voor een derde speelt het gevoel meer een rol (33%).

Meer informatie bij hogere gift

In de junimeting van het Nederlands Donateurspanel (NDP) geeft 56% van het panel aan dat de behoefte aan informatie groter wordt bij een hogere donatie. Voor 44% heeft de hoogte van de gift geen invloed op de informatiebehoefte. Als we onderscheid maken naar leeftijd, zien we dat 78% van de respondenten onder de 30 jaar meer feitelijke informatie op prijs stelt. Voor donateurs ouder dan 30 is dit 53%. 60-plussers hebben aanzienlijk minder honger naar feiten dan 60-minners (64% tegenover 36%).

Feiten versus gevoel

Verder werd onderzocht hoe donateurs geven: met hun hoofd of met hun hart? 37% van de respondenten zoekt een combinatie van beide. Een derde geeft aan dat gevoel meer een rol speelt (33%). Slechts 10% geeft aan meer te handelen op basis van feiten. Als we kijken naar leeftijd valt op dat 17% van de groep 50- tot 59-jarigen de keuze volledig laat afhangen van het gevoel. Bij mensen jonger dan 50 jaar is dat slechts 9%.

Doelstelling en resultaten belangrijk voor jongere doelgroep

Panelleden onder de 30 jaar vinden het, vergeleken met 30-plussers, vooral belangrijk om de doelstellingen van de organisatie (84% versus 68%) en de behaalde resultaten (71% versus 51%) te weten. Van de 50-plussers vindt 43% het belangrijk dat het goede doel zich onafhankelijk laat toetsen, tegenover 22% uit andere leeftijdsgroepen. Hoe het staat met de reserves van goede doelen is vooral voor 60-plussers interessant in vergelijking met 60-minners (10% tegenover 4%).

Man versus vrouw

Vrouwen uit ons panel blijken hun keuze om te doneren vaker dan mannen op gevoel te baseren. Zo geeft een kwart van de vrouwen aan dat zij geen feiten nodig hebben, omdat zij hun keuze baseren op gevoel. Van de mannen wil 77% de doelstellingen van de organisatie kennen – bij vrouwen geldt dit voor 65%.

Donateursvertrouwen

Zoals elk kwartaal peilt het NDP het donateursvertrouwen op dat moment. Afgelopen kwartaal steeg dit vertrouwen van -9 naar -8. De negatieve berichtgeving over goede doelen in de eerste maanden van het jaar lijken geen blijvende schade te hebben veroorzaakt. Het consumentenvertrouwen daalde dit kwartaal met een fractie van 24 naar 23, maar ligt daarmee nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-3).

Bron: WWAV

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close