Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Legacy Foresight: groei nalatenschappen versnelt komende decennium met 3,4 procent p/jr.

7 september 2017

Deze zomer verscheen het grote Nalatenschappen onderzoek 2017 van het Britse onderzoeksinstituut Legacy Foresight in samenwerking met Arjen van Ketel.

door Redactie Vf

Deze zomer verscheen het grote Nalatenschappen onderzoek 2017 van het Britse onderzoeksinstituut Legacy Foresight in samenwerking met Arjen van Ketel. Dit onderzoek, in opdracht van vijftien grote Nederlandse goede doelen, werd dit jaar voor de derde keer gehouden. De drie thema’s van het onderzoek zijn:

  • De vooruitzichten voor de nalatenschappensector
  • De houding van Nederlanders over nalaten en goede doelen
  • De investeringen in de werving van nalatenschappen

Het econometrische voorspellingsmodel van Legacy Foresight wijst op een versnelde groei. De groei was de afgelopen tien jaar van 2,6 procent per jaar en stijgt de komende tien jaar naar gemiddeld 3,4 procent per jaar. Belangrijk daarbij zijn de prognose van groeiende sterftecijfers en positieve economische vooruitzichten.

Onderzoek onder oudere Nederlanders bevestigt dat vooral mensen zonder kinderen en trouwe donateurs aan goede doelen (willen) nalaten. Babyboomers (de groep tussen 50 en 70) zijn nog meer bereidwillig dan de 70-plussers. Dat is zeer hoopvol omdat deze ‘jongere ouderen’ meer vermogen hebben en nu al grotere schenkingen doen via het testament.

Een grote uitdaging voor fondsenwervers is de terughoudendheid van veel ouderen om überhaupt een testament te maken. Zij denken dat het niet nodig is om een testament te maken, of zien op tegen de kosten. Als deze mensen wel en testament gaan maken, zal het aantal nalatenschappen aan goede doelen aanzienlijk toenemen.

Een substantieel deel van de voor goede doelen belangrijke groepen ‘donateurs’ en ‘mensen zonder kinderen’ staat open voor eventuele goedkopere alternatieven voor het traditionele ‘dure’ testament, zoals internettestamenten of testamenten met korting.

Nalatenschappen worden een steeds belangrijkere inkomensbron. De afgelopen decennia is het relatieve aandeel nalatenschappen gestaag gegroeid, voor de deelnemers aan Legacy Monitor Netherlands zelfs tot bijna 30 procent van al hun inkomsten uit eigen fondsenwerving. De efficiency van nalatenschappeninkomsten is daarbij zeer hoog: Minder dan tien procent van de beschikbare tijd van fondsenwervers wordt aan nalatenschappen besteed. De investeringen in nalatenschappen liggen nog lager, slechts 3 procent van alle kosten voor communicatie en fondsenwerving wordt gebruikt voor de werving van nalatenschappen. Dit suggereert dat verdere investering in de werving van nalatenschappen nuttig kan zijn.

Wie meer wil lezen kan het Snapshot Report over de Legacy Monitor Netherlands 2017 en voor inschrijvingen voor het onderzoek in 2018: info@arjenvanketel.nl

Bron: Arjen van Ketel/Legacy Foresight

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close