Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Oproep: van welke subsidieregeling(-en) maakt jouw organisatie gebruik?

3 maart 2017

NLFL wil van jouw organisatie weten van welke subsidieregeling je gebruikt wordt. Dit om de mogelijkheid van verbreding van de erkenningsregeling te onderzoeken waarmee mogelijk administratieve lastenverlichting kan worden bereikt.  

door Redactie Vf

NLFL wil van jouw organisatie weten van welke subsidieregeling je gebruikt wordt. Dit om de mogelijkheid van verbreding van de erkenningsregeling te onderzoeken waarmee mogelijk administratieve lastenverlichting kan worden bereikt.  

Nu het algemeen verbindend verklaren (AVV) van de erkenningregeling van de baan is, verkent Nederland Filantropieland in nauwe samenwerking met GDN en CBF een aantal andere manieren om samen met de overheid toch tot het verbreden van de erkenningsregeling te komen. Dat betekent – eenvoudig gezegd – dat  de organsiaties op zoek zijn naar specifieke maatregelen, die de overheid in werking kan stellen en die bijdragen aan de voordelen om jouw organisatie te laten erkennen. Op dit moment onderzoekt men die mogelijkheden samen met de belastingdienst (ANBI), de loterijen en subsidieverstrekkers.

Het verkennen van mogelijkheden tot koppeling van de erkenning bij het aanvragen van subsidies zou bijvoorbeeld een behoorlijke (administratieve)  lastenverlichting kunnen opleveren. Om dit traject verder te bewandelen hebben we een goed beeld nodig van de subsidieregelingen die door fondsenwervende instellingen in verschillende sectoren (ontwikkelingssamenwerking, cultuur etc.) worden gebruikt. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Van welke subsidieregelingen maakt jouw organisatie gebruik? Je kunt nog tot dinsdag 7 maart je reactie mailen aan NLFL  met daarin de volgende gegevens:

Organisatienaam
Contactpersoon
Contactgegevens (indien niet bekend bij NLFL)
Naam subsidieregeling(-en) en ministerie aanvraag
Bedrag toekenning (incidenteel / jaarlijks)

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close