Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Evaluatie giftenaftrek en reactie SBF

31 januari 2017

Afgelopen vrijdag, 27 januari 2017, stuurde Staatsecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer een brief over evaluaties van de giftenaftrek en de evaluatie van de prakrijk rondom ANBI's en SBBI's. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie heeft inmiddels een reactie gepubliceerd, zie hierna.

Belastingdienst Amsterdam
Belastingdienst Amsterdam

door Redactie Vf

Afgelopen vrijdag, 27 januari 2017, stuurde Staatsecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer een brief (download de hele brief hier) met de evaluaties (download het hele rapport hier) van de giftenaftrek en de evaluatie van de prakrijk rondom ANBI's en SBBI's. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie heeft inmiddels een reactie gepubliceerd, zie hierna.

Vandaag heeft de Staatssecretaris van Financiën drie evaluatierapporten over de giftenaftrek en het ANBI/SBBI-stelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft op hoofdlijnen kennisgenomen van de inhoud. De evaluatie bevestigt het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek. De giftenaftrek blijft relevant. Welke beleidsconclusies aan de uitkomsten worden verbonden is aan het volgende kabinet, volgens de Staatssecretaris van Financiën.

Met de giftenaftrek ziet de overheid af van belasting op dat deel van het inkomen dat vrijwillig wordt gegeven voor een betere samenleving. Dat is niet alleen financieel maar vooral maatschappelijk van grote betekenis. In een periode waarin burgerschap, participatie en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan ooit is versterking van de giftenaftrek wenselijk.

Het maatschappelijke belang van de giftenaftrek is dus groot. De giftenaftrek stimuleert en honoreert de grote inzet van vele betrokken burgers die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit particulier initiatief moet blijvend worden gewaardeerd, gestimuleerd en beloond. Sinds 1952 hebben opeenvolgende kabinetten dit uitgangspunt onderschreven. Juist in een samenleving waarin de overheid burgers expliciet oproept bij te dragen aan het algemeen nut, moet de giftenaftrek worden gekoesterd.

De evaluatie is uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van het Ministerie van Financiën. Doel was de doeltreffendheid en doelmatigheid van de giftenaftrek te bepalen. In het rapport wordt de doeltreffendheid positief geëvalueerd: betrokkenen (ANBI’s, gevers, experts) zijn over het algemeen positief over de giftenaftrek. Stimulering van maatschappelijke betrokkenheid van gevers, ondersteuning van een terugtrekkende overheid en vergroting van het initiatief van ontvangers worden genoemd als positieve aspecten.

In de evaluatie van de uitvoerbaarheid van de giftenaftrek door het Ministerie van Financiën zelf, worden vraagtekens geplaatst bij de doelmatigheid. De uitvoerbaarheid zal daarom onderwerp van debat zijn. Kwesties rond uitvoerbaarheid moeten worden aangegrepen om deze regeling te versterken en toekomstbestendig te maken. SBF staat op het standpunt dat een gunstig fiscaal klimaat van cruciaal belang is voor maatschappelijke vrijgevigheid en onze samenleving als geheel. 

Bron: Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close