Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Automatische omnummering blijft behouden

20 december 2016

Goede Doelen Nederland weet banken van belang automatische omnummering korte rekeningnummers voor goede doelen te overtuigen.

door Redactie Vf

Goede Doelen Nederland weet banken van belang automatische omnummering korte rekeningnummers voor goede doelen te overtuigen.

Afgelopen zomer maakte de Betaalvereniging - de vertegenwoordiger van de Nederlandse banken - het voornemen bekend om de regeling voor automatische omnummering van rekeningnummers van goede doelen te laten vervallen, nadat  - na de invoering van SEPA - enkele malen tot uitstel was besloten. Nadat Goede Doelen Nederland afgelopen jaar een intensieve lobby voerde is dat voornemen voorlopig in de ijskast gezet.

De Betaalvereniging was van mening dat de automatische omnummering van rekeningnummers in strijd is met wet en regelgeving en wilde slechts voor enkele ‘noodnummers’, zoals bijvoorbeeld 555  een oplossing zoeken.

Na lang aandringen door Goede Doelen Nederland is men teruggekomen van dat voornemen en heeft men besloten dat de automatische omnummering in de internetbankieromgeving wordt gehandhaafd voor alle korte rekeningnummers die sinds 1 februari 2014 worden omgenummerd. 

De banken hebben toegezegd de automatische omnummering te zullen handhaven zolang de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, daar geen bezwaar tegen maakt. De Nederlandsche Bank heeft aangegeven minimaal een jaar van te voren te zullen waarschuwen als de omnummering naar het oordeel van De Nederlandsche Bank moet worden beëindigd.

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close