Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Verplicht stellen erkenning fondsenwervende organisaties van de baan

8 november 2016

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff zet een streep door het kabinetsplan om  de Erkenninsregeling van goede doelen verplicht te stellen voor alle fondsenwervende organisaties. Wel wil hij de brede werking van de Erkenningsregeling stimuleren.  Zo blijkt uit een brief van Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

Logo CBF / Staatssecretaris Dijkhoff
Logo CBF / Staatssecretaris Dijkhoff

door Wiebe de Graaf

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff  (Veiligheid en Justitie) zet een streep door het kabinetsplan om  de Erkenninsregeling van goede doelen verplicht te stellen voor alle fondsenwervende organisaties. Wel wil hij de brede werking van de Erkenningsregeling stimuleren.  Zo blijkt uit een brief van Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

Aanvankelijk was het kabinet voornemens om de erkenning van goede doelen wettelijk verplicht te stellen middels een Algemeen Verbindend Verklaring. Maar nu het validatiestelsel enkele maanden terug met groot succes is geïmplementeerd en ruim 400 organisaties zijn erkend, meent Dijkhoff dat de sector niet gebaat is bij de eerder voorgenomen verregaande overheidsbemoeienis: 'zelfregulering waar het kan, overheidsbemoeienis waar dat moet'.

In de beslissing van Dijkhoff heeft zwaar meegewogen dat kerken en vermogensfondsen, die laatste groep vooral, nauwelijks afhankelijk zijn van het vertrouwen van het algemeen publiek: een Algemeen Verbindend Verklaring – die met het oog op het publieksvertrouwen zou worden afgekondigd -  zou alleen daarom al een veel te zwaar middel zijn geweest.

 Dijkhoff onderstreepte evenwel het belang dat publieksvertrouwen speelt bij de fondsenwervende goede doelen en streeft daarom een brede werking van het stelsel na. Hij zegt daarover de volgende stappen te gaan zetten:

  • De Belastingdienst en de sector onderzoeken of een verbinding tussen de Erkenningsregeling en het ANBI-stelsel voldoende meerwaarde kan bieden voor beide partijen;
  • Brede werking van de Erkenning bevorderen door in de regulering van het goededoelenloterij-stelsel als een eis op te nemen dat een goed doel erkend moet zijn om voor begunstiging door een meerjarige goededoelenloterij in aanmerking te komen.
  • De mogelijkheid onderzoeken of een voorziening kan worden getroffen in (nieuwe) Rijkssubsidieregelingen, waarin verwezen wordt naar de erkenning in geval van subsidie aan een goed doel;
  • De sector (financieel) ondersteunen bij het bekend maken van de Erkenningsregeling bij een breed publiek.

Bovendien zal het normenstelsel van de goede doelen door Dijkhoff ter toetsing worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die door het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt ingesteld.

Ook zal Dijkhoff onderzoeken of het CBF de opdracht krijgt om, wanneer het CBF zijn taak als waakhond uitoefent en daarbij op misstanden stuit waarbij mogelijk sprake is van strafbare feiten, deze met het oog op het bevorderen van het publieksvertrouwen moet gaan melden.

Lees de hele brief van staatssecretaris Dijkhoff hier.

​Lees de brief van staatssecretaris Dijkhoff aan het SBF hier.

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close