Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Directeur CBF blij met kamerbrief Dijkhoff

8 november 2016

Directeur Roline de Wilde van het CBF is blij met de steun van de staatssecretaris voor de Erkenning en de brede werking ervan. “De staatssecretaris onderstreept hiermee het maatschappelijk belang van een bonafide, transparante en goed functionerende sector."zegtt

Roline de Wilde - Directeur CBF
Roline de Wilde - Directeur CBF © CBF

door Wiebe de Graaf

​​Directeur Roline de Wilde van het CBF zegt blij te zijn met de steun van de staatssecretaris voor de Erkenningsregeling en de brede werking ervan. Dit naar aanleiding van een kamerbrief van DIjkhoff waarin hij heeft aangegeven af te zien van een Algemeen Verbindend Verklaring. “De staatssecretaris onderstreept hiermee het maatschappelijk belang van een bonafide, transparante en goed functionerende sector."

De Wilde: "De Erkenning biedt donateurs en andere belanghebbenden zekerheid dat een goededoelenorganisatie deugt. Met het pakket aan maatregelen geeft de staatssecretaris aan (nog) niet-erkende organisaties een duidelijk signaal: sluit je aan bij de Erkenning!" De Wilde stelt dan ook: "De nieuwe erkenningsregeling is laagdrempelig, eenduidig en haalbaar voor iedereen. Eigenlijk zou geen enkele organisatie binnen de sector zonder Erkenning moeten willen functioneren."

Lees hieronder de volledige reactie van het CBF:

De overheid neemt diverse maatregelen om een brede werking van de erkenningsregeling voor goede doelen te stimuleren. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil de Erkenning koppelen aan het goede doelenloterij stelsel. Daarnaast wordt onderzocht of er een verbinding gelegd kan worden tussen de erkenningsregeling en de ANBI-status. Ook wordt gekeken of er een link gelegd kan worden met de regels voor subsidieverstrekking. Tot slot is de staatssecretaris bereid om een campagne rond de nieuwe Erkenning te ondersteunen om deze breder bekend te maken bij het publiek. Het CBF is blij met deze steun uit Den Haag.

Stimuleren brede werking

Met de brief reageert de staatssecretaris op het dit jaar ingevoerde nieuwe validatiestelsel binnen de goede doelen sector. Inmiddels telt de sector ruim 400 door het CBF erkende organisaties. De staatssecretaris ziet het belang van het publieksvertrouwen in goede doelen en wil stimuleren dat meer organisaties de weg naar de erkenning vinden. Het eerdere kabinetsvoorstel om de Erkenning wettelijk verplicht te stellen voor álle goededoelenorganisaties, laat de staatssecretaris los. Hij is van mening dat een brede werking van de erkenningsregeling beter bereikt kan worden door stimulering dan door overheidsbemoeienis. Daarom wil de staatssecretaris met niet-wettelijke maatregelen goede doelen aanmoedigen om ook een Erkenning aan te vragen.

Koppeling met loterijstelsel

De staatssecretaris wil de Erkenning als eis opnemen voor goede doelen om in aanmerking komen voor begunstiging door een goededoelenloterij, mits hierbij wordt voldaan aan de in het huidige beleid gestelde eisen en uitgangspunten. Dit wordt de komende tijd onderzocht.

Minder papierwerk

De Belastingdienst en de sector gaan onderzoeken of de fiscale ANBI-regeling verbonden kan worden aan de Erkenning. Daarnaast gaat de staatssecretaris van Veiligheid en justitie kijken of de Erkenning een rol kan spelen bij het verstrekken van rijkssubsidies. Ook hier wordt gekeken of bij de beoordeling van een subsidieaanvraag het hebben van een Erkenning het ‘huiswerk’ kan verminderen dat nu door de aanvrager én de subsidieverstrekker moet worden gedaan.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close