Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Inkomens (middel)grote goede doelen blijven groeien...

5 oktober 2016

...zo blijkt uit de rapportage Feiten & Cijfers 2015 van Goede Doelen Nederland.

door Redactie Vf

Goede doelen willen transparant zijn; Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland wil transparant zijn. De organistie geeft met de rapportage Feiten & Cijfers 2015 inzicht in de ontwikkelingen bij haar leden: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, hoeveel is er ogehaald en wat is de steun uit de samenleving?

Kengetallen die een beeld moeten geven aan het algmene publiek over de  professionele organisatie achter het goede doel; in ieder geval van die organsiaties die aangesloten zijn bij Goede Doelen Nederland, waar nagenoeg alle (middel)grote goede doelen zijn aangesloten. 

Inkomsten

De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen in 2015 ruim 2,2 miljard euro, en zijn ten opzichte van 2014 licht gestegen: een toename van 3,1%. Goede doelen verkregen hun inkomsten voor 44% met eigen wervingsactiviteiten

Eigen fondsenwerving

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn met 7,1% toegenomen. De inkomsten uit donaties en giften zijn net als voorgaande jaren licht gestegen en maken ruim de helft uit van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Ze zijn voor de aandachtsgebieden Gezondheid, Internationale samenwerking en Welzijn & cultuur de belangrijkste inkomstenbron binnen eigen fondsenwerving. 

Voor organisaties werkzaam op het gebied van Natuur, milieu & dieren maken contributies het belangrijkste deel uit van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Sinds jaren zijn de inkomsten uit de collecten niet gedaald. Inkomsten uit nalatenschappen zijn, na donaties en giften de belangrijkste inkomsten uit eigen fondsenwerving. In 2015 ontvangen de goede doelen in totaal 214 miljoen uit nalatenschappen.

Afgelopen 5 jaar

Afgelopen 5 jaar zijn de totale inkomsten met  29,35 procent gestegen; de doelbestedingen groeide ook flink met 26,67 procent. De cijfers betreffen de top 10 van organisaties die dit jaar aan het onderzoek heeft meegedaan met meer dan 50 miljoen aan totale inkomsten. Deze top 10 bestaat uit zeven organisaties in de categorie Internationale samenwerking, twee in de categorie Gezondheid en één organisatie in de categorie Natuur, milieu & dieren. Sinds 2004 onderzoekt Goede Doelen Nederland de ontwikkelingen bij haar leden. 

Deelname 2015

98 van de 145 leden van Goede Doelen Nederland hebben deelgenomen aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn, als ieder jaar, grote (90%) en middelgrote (95%) organisaties en organisaties die actief zijn in de Internationale samenwerking. Kleine organisaties en organisaties in de categorieën Gezondheid en Natuur, milieu & dieren zijn minder goed vertegenwoordigd. De meeste grote organisaties bevinden zich in de categorie Internationale samenwerking.

Het hele rapport met onder meer nog cijfers over de besteding van goede doelen, goede doelen als werkgever en de maatschappelijke steun aan goede doelen vindt u hier.

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close