Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Doorbraak in ontwikkeling kunstnier

8 juni 2016

Eindelijk heeft de markt de ontwikkeling van de kunstnier omarmt. Drie verzekeraars gaan investeren.

Nierpatiënt aan dialyseapparatuur
Nierpatiënt aan dialyseapparatuur © Nierstichting

door Redactie Vf

Drie grote Nederlandse zorgverzekeraars, Zilveren Kruis, Menzis en CZ gaan participeren in het initiatief van de Nierstichting om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Gezamenlijk dragen de zorgverzekeraars, behalve kennis en expertise, €6,8 miljoen bij. Dit nieuws volgt op de wereldwijde campagne die de Nierstichting op 1 februari was gestart om 10 miljoen euro bijeen te brengen voor  de kunstnier. 

‘Een mijlpaal voor nierpatiënten, aldus  Nierstichting-directeur Tom Oostrom. 'Deze unieke samenwerking creëert de mogelijkheid om de beschikbaarheid en het gebruik van het apparaat in het Nederlandse zorgsysteem reeds nu voor te bereiden'. 

De draagbare kunstnier moet een betere kwaliteit van leven voor dialyse-patiënten mogelijk maken. Bovendien tegen lagere kosten, hetgeen de participatie van de zorgverzekeraars ook zeker zal hebben bevorderd, want dit innovatieve kleine hemodialyse-apparaat - dat past op een nachtkastje - biedt veel keuzevrijheid. Hierdoor zijn patiënten die moeten dialyseren niet meer gebonden zijn aan het ziekenhuis.

Onvoldoende respons op markt
‘De unieke samenwerking met Zilveren Kruis, Menzis en CZ  is erg belangrijk voor de realisatie van de draagbare kunstnier. Het laat zien dat zij het belang van deze innovatie op het gebied van dialyse onderschrijven. Het creëert de mogelijkheid om de beschikbaarheid en het gebruik van het apparaat in het Nederlandse zorgsysteem voor te bereidenn, meldt een enthousiaste Oostrom.

In Vakblad Fondsenwerving  gaf Oostrom al eerder te kennen dat het moeilijk was om marktpartijen te interesseren voor de kunstnier omdat er veel geld wordt verdient met de huidige dialyse praktijk. Dit onndanks de grote voordelen die de kunstniet de patiënten te bieden heeft. 

 ‘Het perspectief voor dialysepatiënten is al tientallen jaren niet wezenlijk veranderd en de markt pakt het onvoldoende op. Dát is waarom de Nierstichting het initiatief heeft genomen tot de ontwikkeling van een draagbaar hemodialyse apparaat, dat thuis en op locatie kan worden gebruikt. Door het grote tekort aan orgaandonoren zijn veel nierpatiënten aangewezen op dialyse. Dat is een zware behandeling met ingrijpende gevolgen voor het leven van nierpatiënten en hun omgeving.’

Stimuleren regie patiënten
De zorgverzekeraars  zijn natuurlijk wel gebaat bij lagere kosten van een behandeling. In een gezamelijk statement stellen ze:  ‘Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. Patiënten hebben meer regie op hun leven en hun behandeling. Het maakt dialyseren thuis en onderweg veel toegankelijker. Bovendien zorgt een toename van patiënten die thuis dialyseren voor een daling van de behandelkosten in vergelijking met dialyse in een kliniek. Naast onze financiële steun, zetten wij onze expertise in om de komende jaren samen te werken aan een zo snel mogelijke implementatie in Nederland.’
 
Eind 2017 prototype
Met de investering van €6,8 miljoen euro kan de Nierstichting een belangrijke stap voorwaarts zetten in de doorontwikkeling van de draagbare kunstnier en het realiseren van meer vrijheid voor nierpatiënten die afhankelijk zijn van dialyse. Een prototype van de draagbare kunstnier wordt naar verwachting eind 2017 door een eerste kleine groep patiënten in een klinische setting getest.

Bron: Nierstichting

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close