Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

VU deed onderzoek naar fondsenwerving bij culturele instellingen

7 april 2016

Het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft in aanvulling op het onderzoek ‘Geven in Nederland 2015’ in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onderzoek verricht naar de veranderingen in de filantropie in Nederland, in het bijzonder aan culturele instellingen, na de invoering van de Geefwet. Het onderzoek wordt medio mei 2016 gepresenteerd.  

door Redactie Vf

Met name geefgedrag en fondsenwerving op het terrein van cultuur staat centraal in het onderzoek, omdat de multiplier in de Geefwet giften aan culturele instellingen fiscaal aantrekkelijker heeft gemaakt.

Activiteit culturele instellingen

Onder culturele instellingen werd vooral onderzocht of hun activiteit op het gebied van het genereren van eigen inkomsten en de communicatie over de Geefwet de afgelopen jaren is veranderd. En, voor geïnteresseerden in best practices wellicht belangwekkend, welke culturele instellingen succesvol zijn in het genereren van eigen inkomsten en waarom?.

Hoe?

Van de culturele organisaties is in kaart gebracht in welke mate zij actief zijn in fondsenwerving en op welke wijze zij aan fondsenwerving doen. Het onderzoek besteedt speciale aandacht aan de wijze waarop de culturele organisaties de mogelijkheden die de Geefwet biedt onder de aandacht van potentiële donateurs heeft gebracht.

Daarnaast werd onder andere  in kaart gebracht hoe de fondsenwerving is georganiseerd: ‘in huis’ of extern, hoeveel personeel wordt ingezet, en welke middelen ervoor worden ingezet.

Crowdfunding platforms zoals cinecrowd en voordekunst lijken langzaamaan een steeds groter succes te worden. Hoeveel instellingen maken gebruik van deze nieuwe manier van fondsenwerving, vroegen de onderzoekers zich af?  

Presentatie

Het onderzoek is op 6 april 2016 afgerond. De presentatie van het onderzoek zal plaatsvinden op 12 of 18 mei.

Het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam verrichtte het onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in aanvulling op het onderzoek ‘Geven in Nederland 2015’.

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close