Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Politie-inval bij goede doelen in Overijssel zeer uitzonderlijk

5 april 2016

Eens in het jaar is het zover. Een 'goed doel' dat de sector een slechte naam bezorgt. De politie-inval die onlangs plaatsvond bij enkele stichtingen en bedrijven in Overijssel is echter wel zeer uitzonderlijk. 

door Redactie Vf

In Oost-Nederland en Duitsland deed de politie vorige week enkele  invallen bij woningen en bedrijven in het kader van een groot fraudeonderzoek naar misbruik van geld dat bestemd is voor goede doelen, meldde RTV-Oost.  

Fraude-onderzoek

Het onderzoek richt zich op de mate waarin gedoneerde gelden daadwerkelijk ten goede zijn gekomen aan de goede doelen. De politie schat in dat slechts 8 of 9 procent van het verzamelde geld bij goede doelen terecht kwam. Zij startte het onderzoek na een tip van de bank waar de stichtingen hun rekeningen hadden ondergebracht.

Bedrijven

In het geding zijn de activiteiten van vier bedrijven die geld inzamelen voor goede doelenstichtingen. De betrokken goede doelenstichtingen zijn Stichting Help, de Nederlandse Stichting Hulp aan Dieren, Stichting Werelddier en de Stichting Menodi. Stichtingen die op hun beurt geld ophalen voor goede doelen.  De politie benadrukt dat de (doelbestedings)goede doelen niet verdacht zijn.

De politie wil niet vertellen om wat voor bedragen het gaat, maar laat duidelijk doorschemeren dat er veel geld in het spel is. Volgens het CBF haalden de stichtingen jaarlijks zo'n vijf miljoen euro op. Door de politie werd er beslag gelegd op administratie, auto’s, contant geld en panden in Nederland en Duitsland. Het onderzoek richt zich op activiteiten die zich de afgelopen vijf jaar hebben afgespeeld. 

Netwerk

Het is gissen naar de precieze toedracht van de fraude. De websites van de stichtingen zijn voor een goed deel offline gehaald en de financiële verslagen zijn niet raadpleegbaar.

Opmerkelijk is in ieder geval dat bij zowel bij de Stichting Help, de Nederlandse Stichting Hulp aan Dieren als de Stichting Menodi dezelfde voorzitter en bestuursleden zitting hebben – of hebben gehad -  in het hoofdbestuur.  

Pluut

Een zaak die verwantschap lijkt te vertonen met de berichtgeving die tot dusverre naar buiten is gekomen, is het eerder ontmantelde goede doelen-netwerk van de door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) als ‘malafide fondsenwerver’ bestempelde Roland Pluut, waar ook het radioprogramma Argos en het tv-programma Radar onderzoek naar deden.

Pluut wierf met zijn bedrijf Maxi Delta fondsen voor goede doelen die door hemzelf of door mensen uit zijn netwerk waren opgericht. De fondsen gaven het overgrote deel van de geworven gelden uit aan fondsenwerving en aan de doelbesteding zoals ‘voorlichting’: zeer waarschijnlijk werd ook deze voorlichting weer door bedrijven uitgevoerd die tot Pluut of zijn familie te herleiden waren. De voormalig voorzitter van de VtdK berekende destijds dat er op deze wijze 20 miljoen euro was verdiend.

Naar de handel en wandel van Pluut werd echter nooit een justitieel onderzoek ingesteld.

Slag om de arm

Nu is dat laatste wel het geval. De berichtgeving is tot op heden echter te summier om zware verdachtmakingen te uiten. Wellicht heeft de voorzitter van de drie genoemde stichtingen goede redenen om zich op verschillende fronten actief in te zetten voor de zorg voor dier en mens en was hij volledig te goeder trouw. 

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close