Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Er zit nog groei in de inkomsten uit nalatenschappen

16 maart 2016

Jaarlijks wordt er veel geld nagelaten aan goededoelenorganisaties. de afgelopen tien jaar is er een forse stijging geweest van 186 miljoen euro in 2005 naar 269 miljoen euro in 2014. een stijging van 3,7 procent per jaar. gaan we nog verder terug in de tijd, dan is de stijging van de inkomsten nóg groter. Helaas lopen de cijfers over inkomsten altijd achter, waardoor we nu pas iets kunnen zeggen over 2014

door Redactie Vf

In het eerste deel van dit artikel gaan we in op de vraag hoe de nalatenschappen aan goede doelen worden verdeeld en waar de stijging van de inkomsten met name heeft plaatsgevonden? In het tweede deel kijken we wat er de komende jaren aan inkomsten te verwachten is?

Verdeling Van de nalatenschappen
Sinds jaar en dag ontvangt de sector Volksgezondheid het grootste bedrag aan nalatenschappen, gevolgd door
de sector Maatschappelijke en sociale doelen. Een goede derde is de sector Ontwikkelingswerk. In het verderop afgedrukte fiuur is de verdeling voor 2014 weergegeven.

In figuur 3 wordt voor de hoofdsectoren het verloop aangegeven in de periode 1995-2014. Met name de stijging van de inkomsten in de laatste twee jaar van de hoofdsector Welzijn en de daling in de hoofdsector Internationale Hulp zijn opvallend. Een echte verklaring is hiervoor niet te geven.

Achtergrond

Aangezien in Nederland de ontkerkelijking al enkele decennia aan de gang is, wordt verwacht dat dit ook zichtbaar wordt in de inkomsten nalatenschappen van organisaties met een geloofsachtergrond.

Centrum Nalatenschappen heeft de ontvangende organisatie verdeeld over hun eventuele geloofsrichting. De verdeling is: neutraal, protestant, katholiek, humanistisch en joods.De neutrale organisaties zijn sterk oververtegenwoordigd, 85 procent van de nalatenschappen gaat naar neutrale organisaties. 

Lees verder in de digitale editie van Vakblad Fondsenwerving 18 | 1

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close