Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

EFC-conferentie: in debat over toekomst

11 februari 2016

Meer verantwoordelijkheid nemen en krijgen. Dat bespreken meer dan 750 leiders uit de filantropie op het grote jaarcongres van het European Foundation Centre (EFC).  Het Amsterdamse Muziekgebouw aan 't IJ ontvangt 26-28 mei wetenschappers, politici, beleidsmakers, filantropen en afgevaardigden van fondsen, om zich te mengen in het maatschaover grote, grensoverstijgende maatschappelijke problemen.
 
De deelnemers zullen elkaar informeren aan de hand van drie subthema's die het toekomstscenario voor privaat initiatief moeten schetsen: ‘Verantwoordelijkheid’, ‘Kansen’ en ‘Vaardigheden’.

door Redactie Vf

Verantwoordelijkheid

Hoe maken fondsen duidelijk wat de juiste keuzes zijn en hoe gaan fondsen deze keuzes zelf niet uit de weg? Grote problemen als massa-emigratie, voedselveiligheid en klimaatverandering vragen om grote antwoorden van de sector filantropie.

Kansen  
Het EFC stelt dat de traditionele grenzen tussen overheden, bedrijfsleven en private sector in Europa steeds meer beginnen te vervagen. Er zijn nieuwe spelers actief geworden zoals social entrepreneurs en door de opkomst van de deeleconomie nieuwe spelregels van kracht geworden.Doort deze veranderlijkheid wordt het steeds belangrijk om nieuwe allianties te zoeken: welke partnerships moeten filantropische fondsen nastreven om optimaal gebruik te maken van eigen kracht?
 
Vaardigheden
Kennis, Kennis, Kennis en Vaardigheden. Leiders van filantropische fondsen moeten zich voortdurend bekwamen en bijscholen. Er is een toenemende druk om meer openheid te betrachten en duidelijker verantwoording af te leggen, maar hoe bereik je dat nu? Een organisatie die zichzlef en haar werkzaamheden evalueert, daar verantwoording voor aflegt en hier transparant over is.
 
Rutte en  Laurentien
Mark Rutte verzorgd de Keynote van de conferentie. Ook prinses Laurentien (voorzitter van de European Cultural Foundation en speciaal UNESCO-gezant voor geletterdheid) en Kristalina Georgieva, vice-voorzitter voor Budget- en HR-zaken binnen de Europese Commissie  behoren tot de hoofdsprekers.

Hier vind je meer informatie over het congres. Hieronder de trailer van de 27e EFC Annual Conference in Amsterdam:

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close