Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Ineke Koele verder onder ‘Koele Tax & Legal Perspecta’

18 januari 2016

Hetzelfde werk, maar een nieuwe website en naam voor de adviespraktijk van mr.dr. Ineke Koele: Koele Taxs & Legal Perspecta. “De integratie van fiscale, juridische en intermenselijke perspectieven voor Private Clients en uiteenlopende Social Enterprises en instellingen (Non Profits) is en blijft onze focus.”

door Redactie Vf

Ineke Koele is een internationaal gerenommeerd expert op het gebied van social enterprises en non-profits. Koele Tax & Legal Perspecta is aangewezen als de Nederlandse Expert van de European Social Enterprise Law Association (www.esela.eu) opgericht in 2015 op initiatief van het Londense kantoor Bates Wells Braithwaite en de Europese Commissie.

Koele: “We werken voor Social Enterprises zowel vanuit het perspectief van de ondernemer als vanuit het perspectief van de maatschappelijke organisatie die onderneemt voor maatschappelijke meerwaarden.”

Filantropie

Zo wel in daad als in woord maakt zij zich er hard voor om filantropie op de agenda van de fiscale politiek te krijgen. “ De econoom Piketty heeft een grote invloed op de fiscale politiek. Het gevaar bestaat dat de oplossing wordt gezocht in hogere belastingen voor de rijken, wat zeer onverstandig is.”  

Volgens Koele moet de oplossing meer worden gezocht in positieve én negatieve prikkels voor rijken om hun vermogen te besteden aan het algemeen nut. Ze schreef er het kritische blog  ‘Progressieve heffing in de geest van Piketty?’ over:

Vanuit het gedachtegoed van Piketty is het aanzienlijk intelligenter om vermogende particulieren aan te sporen kapitaal aan te wenden voor ‘de goede zaak’ in de maatschappij. Dat maakt hen betere burgers, gelukkiger mensen. En het maakt de maatschappij sterker. Het zou de rol van de overheid moeten zijn om dit in te zien en filantropie, het maecenaat, sociaal ondernemerschap - of welke terminologie we verder nog zullen ontwikkelen voor hetzelfde fenomeen -niet in de weg te staan, maar juist te bevorderen.

De overheid meet nu nog met twee maten. Zij wil dat de maatschappij zich ontwikkelt naar een participatiesamenleving, waar burgers zich ontfermen over publieke taken en waar de overheid zich verder terugtrekt tot kerntaken en toezicht. Dat is de ontwikkeling van de laatste twee decennia. Tegelijkertijd echter staat de overheid de participatiesamenleving in de weg en wordt de maatschappelijke functie van filantropie niet voldoende onderkend.

In meer ontwikkelde rechtsstelsels waar de overheid al langer een meer centralistische rol vervult, worden filantropische geldstromen in de fiscale wetgeving volledig gedefiscaliseerd vanuit de principiële rol die filantropie inneemt: dienend aan de pluriformiteit van het algemeen nut van een westerse democratie. Deze essentiële functie van filantropie rechtvaardigt dat filantropische geldstromen niet belast behoren te zijn. Afzonderingen van privaat vermogen ten behoeve van het algemeen nut dienen dan ook in aftrek te komen van de belastbare grondslag. Het is dit principiële uitgangspunt en de onafhankelijkheid van de private donor, dat fiscale regelingen over de hele wereld op het gebied van filantropische instellingen de crisisjaren ook hebben doorstaan.

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close