Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Reclamecode Fieldmarketing een feit

5 januari 2016

De sector komt met duidelijke regels voor werving op straat en aan de deur. De Reclamecode Fieldmarketing is met ingang van 1 januari 2016 opgenomen in de Nederlandse Reclame Code.

door Redactie Vf

In deze code staan regels voor werving buiten de verkoopruimte, zoals op straat en aan de deur. Prisca Ancion, directeur van de Stichting Reclame Code: “Fieldmarketing wordt veelvuldig en succesvol ingezet. Maar dit moet op een verantwoorde manier gebeuren. Een consument moet zich niet belaagd voelen op straat of aan de deur. De RFM geeft daarom werftijden voor colportage, regels voor het respectvol benaderen van een consument en verplicht wervers om bestaande Bel-niet-aan stickers te respecteren.”

Al in november stemden DDMA-leden unaniem in met de invoering van een DDMA Gedragscode Fieldmarketing.

Noodzaak
Het initiatief voor deze nieuwe code komt van fieldmarketing organisaties zelf. Energieleveranciers, uitgevers, ’telecombedrijven en charitatieve instellingen zijn gezamenlijk tot deze regels gekomen. Voor hen is het van belang dat zij ook in de toekomst op straat en aan de deur kunnen blijven werven. Daarvoor zijn een aantal basisvoorwaarden onontbeerlijk, die zij nu in deze code hebben vastgelegd.

 In de code staat onder meer dat een fieldmarketeer duidelijk moet aangeven voor wie hij werft en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten  van wie hij vermoedt dat zij onder de 18 jaar zijn. Daarnaast worden de tijdstippen waarop men aan de deur mag werven aangeduid.

Respecteren bestaande Bel-niet-aan stickers
Ook geeft de code handen en voeten aan het zogenaamde’ recht van verzet’: iedere consument moet zich kunnen vrijwaren van deze communicatie. De code erkent de bestaande Bel-niet-aan stickers van onder meer Kassa en de Consumentenbond.

Zeer belangrijk, aldus Henry Meijdam, voorzitter van DDMA, de brancheorganisatie voor data driven marketing die de code heeft opgesteld. “Met die stickers geeft een consument te kennen geen prijs te stellen op werving aan de deur. Bedrijven moeten die wens respecteren. Doen zij dit niet of heeft de consument een andere klacht over de werving, dan kan de consument klagen bij de adverteerder of het fieldmarketingbureau. Als dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan hij een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.”

Inwerkingtreding
De Reclamecode Fieldmarketing is 1 januari 2016 in werking getreden. De komende periode investeren de Stichting Reclame Code en de DDMA in het voorlichten van de sector.

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close