Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Sybilla Dekker nieuwe voorzitter Goede Doelen Platform

23 december 2015

Sybilla Dekker is vanaf 1 januari 2016 voorzitter van het Goede Doelen Platform. Haar termijn geldt voor een periode van vier jaar. De benoeming van Dekker is bekrachtigd door de meer dan 200 goededoelenorganisaties die bij het Goede Doelen Platform zijn aangesloten. Dekker volgt Alexander Rinnooy Kan op die de afgelopen vijf jaar deze rol vervulde. 

door Redactie Vf

Sybilla Dekker was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (VROM) in de kabinetten Balkenende II en III. Sindsdien vervult zij uiteenlopende functies op het snijvlak van politiek, gezondheid en bedrijfsleven. De afgelopen jaren was zij commissaris bij een aantal Nederlandse bedrijven, waaronder RoyalHaskoningDHV en BNG Bank. Thans is Dekker onder meer voorzitter van het Diabetesfonds (tot 1 januari 2016), voorzitter van Talent naar de TOP (een initiatief voor meer doorstroming van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven) en zetelt zij namens Nederland in het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.  

Onder de indruk

Dekker laat weten onder de indruk te zijn van wat de goede doelen in Nederland met elkaar presteren. “Het is belangrijk dat wij ons sterk blijven maken voor krachtige goede doelen in Nederland. De bijdragen van loterijen blijven daarbij onmisbaar. Ik draag graag mijn steentje bij aan het veilig stellen en waar mogelijk vergroten van de bijdrage van de loterijen aan het algemeen belang.”  

Bestuur

De overige leden van het bestuur van het Goede Doelen Platform zijn Adriana Esmeijer (Prins Bernhard Cultuur Fonds), Ineke Sybesma (Fonds Slachtofferhulp), Eduard Nazarski (Amnesty International) en Marc van den Tweel (Natuurmonumenten).

Adriana Esmeijer, voorzitter ad interim over de benoeming van Dekker: “Wij zijn zeer verheugd met de komst van Sybilla Dekker. De financiële bijdrage van de loterijen aan de sport en de goede doelen is geen vanzelfsprekendheid. Het vergt veel wijsheid om goed om te gaan met nieuwe ontwikkelingen in de loterijmarkt, de regulering van online kansspelen en veranderingen op het terrein van het vergunningenbeleid. Sybilla Dekker is de juiste vrouw op de juiste plek.”   

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close