Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

"Nederland steeds ruimhartiger voor goede doel"

18 december 2015

Het CBS heeft becijferd dat Nederlanders in deze eeuw steeds meer zijn gaan geven aan het goede doel. 

door Redactie Vf

In de jaren ’90 van de vorige eeuw gaven huishoudens gemiddeld rond 250 euro per jaar aan goede doelen. Vanaf 2004 is dat bedrag gestaag gaan groeien; in 2012 en 2013 werd per huishouden om en nabij de 400 euro aan goede doelen gedoneerd (exclusief donaties uit nalatenschappen). Ook als rekening wordt gehouden met inflatie, zijn donaties gaandeweg het nieuwe millennium opgelopen. Wel is in 2013 het totaal gedoneerde bedrag iets afgenomen ten opzichte van 2012.

Eenmalige donaties en contributies aan maatschappelijke organisaties

Het CBS maakt onderscheid tussen eenmalige donaties en contributie - een donatie met een vast karakter. Gemiddeld geven Nederlandse huishoudens bijna 150 euro uit aan collectes en donaties - giften die doorgaans een eenmalig karakter hebben. Huishoudens kunnen ook op regelmatige basis een vast bedrag aan een goed doel overmaken, zoals aan charitatieve of andere organisaties die een algemeen nut dienen, maar ook aan vakbonden of kerkelijke instellingen. Aan contributies aan maatschappelijke organisaties spendeert een huishouden bijna 250 euro.

Hoe ouder hoe vrijgeviger

Nederlanders doneren meer aan goede doelen naarmate ze ouder worden. Jonge huishoudens -  met een hoofdkostwinner tot 35 jaar - geven bijna 1 procent van hun uitgaven uit aan een goed doel. Onder huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder bedraagt dit het dubbele.

Bron: CBS

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close