Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Meer dan handen vrijwilligersprijzen uitgereikt (video)

10 december 2015

Onlangs werden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen (2015) uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum.  Met de prijs, die door het ministerie van VWS in het leven is geroepen, wil men inspirerende voorbeelden in het zonnetje zetten én maatschappelijke waardering uitspreken voor vrijwilligers die van onschatbare waarde zijn (geweest) voor een vrijwilligersproject of –organisatie.

door Redactie Vf

De organisaties Move, Forsa!, Nanny Jansen van Chocolate Lovers en Aaf Verkade van Onder Water in Leiden gingen met de juryprijzen naar huis. Sensoor/113 online, Dorpswinkel Dalerpeel en Rob Hagen van de Patiëntenonderzoekers van de Parkinson Vereniging wonnen de publieksprijzen. Bekijk hieronder de reacties terug.

Winnaars juryprijzen
In de categorie Landelijke vrijwilligersprojecten, ging de juryprijs naar Move: een organisatie die werelden met elkaar probeert te verbinden door (400) studenten uit 5 studentensteden samen met kinderen uit aandachtswijken activiteiten te laten bedenken en uit te voeren.

In de categorie Lokale en regionale vrijwilligersprojecten won Forsa! uit Den Haag: ruim150 jonge vrijwilligers met een niet-westerse achtergrond begeleiden ex-gedetineerde jongeren in Den Haag met eenzelfde achtergrond bij hun terugkeer in de samenleving.

In de categorie VriendenLoterij Passieprijs kon de jury niet kiezen en selecteerde 2 winnaars: Nanny Jansen van Chocolate Lovers uit Middelburg en Aaf Verkade van Onder Water in Leiden. Nanny Jansen is de drijvende kracht achter Chocolate Lovers, maakt en verkoopt chocolade en stelt de opbrengst ter beschikking aan ernstig zieke kinderen in de vorm van allerlei leuke activiteiten. Aaf Verkade zet zich op allerlei manieren in voor Onder Water in Leiden, ze draagt de stadsnatuur en het grachtenleven in Leiden een warm hart toe en is regelmatig snorkelend te vinden in de grachten.

Winnaars publieksprijzen
De publieksprijzen zijn gewonnen door Sensoor/113-online met hun telefonische en online hulpdiensten, de vrijwilligers van Dorpswinkel Dalerpeel die naast levensmiddelenverkoop ook een koffietafel, bibliotheek en informatiepunt over wonen, zorg en welzijn verzorgen en Rob Hagen, bevlogen vrijwilliger van de Patiëntenonderzoekers van de Parkinson Vereniging.

Alle winnaars ontvingen een sculptuur van beeldhouwster Lidia Boomsma. De projecten die de juryprijs wonnen, kregen € 5.000. De publieksprijs voor de projecten bedroeg € 2.000. De vrijwilligers die de VriendenLoterij Passieprijs wonnen, ontvingen een weekendje weg en zakgeld ter waarde van resp. € 1.000 (juryprijs) en € 500 (publieksprijs).

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close