Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Fusiegedragsregels SER gelden ook voor goede doelen

25 november 2015

Organisaties die gaan fuseren moeten zich voortaan houden aan de Fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad (SER) .  De Fusiegedragsregels zijn er om de belangen van werknemers te beschermen. Sinds 1 oktober 2015 gelden deze gedragsregels vanwege een wijziging nu ook voor non-profitorganisaties.

door Redactie Vf

Organisaties met minstens vijftig werknemers moeten zich bij een fusie houden aan de nieuwe Fusiegedragsregels (Rapport). Artikel 1 lid 1 sub a van de gedragsregels verklaart namelijk dat ze van toepassing zijn op ‘elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.’

Vervagen onderscheid

De achtergrond van deze verruimde werkingssfeer is dat het begrip “bedrijfsleven” ruimer moet worden uitgelegd dan het geval was bij de laatste versie van de Fusiegedragsregels in 2000. De SER heeft met de wijziging recht willen doen aan de feitelijke situatie dat  het onderscheid tussen “het (klassieke) bedrijfsleven” en andere sectoren steeds meer is vervaagd en in de toekomst verder gaat vervagen.  Nicole Kuijer secretaris Geschillencommissie Fusiegedragsregels: “Dat komt door de maatschappelijke ontwikkelingen die zich sinds 2000 hebben voorgedaan. Het gaat dan onder meer om voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie in deze ‘nieuwe’ sectoren.”

Bedrijfsmatig georganiseerd

De regels zijn van toepassing zijn op uw organisatie als zij tot het bedrijfsleven moeten worden gerekend. Dat is het geval als de organisatie bedrijfsmatig georganiseerd is en opereert op de markt. Kuijer: “In z’n algemeenheid zal een fusie of overname waarbij goede doelen of musea zijn betrokken onder de werkingssfeer van de Fusiegedragsregels vallen. De manier waarop zij zijn georganiseerd en hun doelen willen bereiken is vaak bedrijfsmatig, zij genereren steeds meer hun eigen geldstromen (in plaats van dat zij afhankelijk zijn van subsidies) en zijn actief op een markt waar zij moeten concurreren met andere partijen.”

In het algemeen geldt dus dat non-profits onder de regeling vallen, maar of een organisatie bedrijfsmatig georganiseerd is zal wel van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Kuijer: “Voor universiteiten lijkt dit [bedijfsmatige organisatie] ook steeds meer te gelden, maar dat is op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. Ik verwacht dat hierover op termijn meer duidelijkheid komt. Die duidelijkheid kan bijvoorbeeld worden geboden door jurisprudentie van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.”

Melden en bemiddeling

De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werknemers bij een fusie. Dit kan gaan om hun positie, maar ook om hun arbeidsvoorwaarden, zoals bij de harmonisatie daarvan. Verder is het van belang dat als uw organisatie van plan is te fuseren, u dit tijdig moet melden bij zowel de vakbonden als de Ondernemingsraad.

Een  andere grote wijziging is dat uw organisatie gebruik kan maken van de mogelijkheid tot bemiddeling. Deze bemiddeling kan uitkomst bieden als betrokken partijen, zoals werkgevers en vakbonden, een klacht hebben over het niet naleven van de Fusiegedragsregels.  

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close