Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Kerken moeten aan de bak voor behoud ANBI-status

28 oktober 2015

De Protestantse Kerk in Nederland stuurt deze week alle protestantse gemeenten en colleges van diakenen een brandbrief over de ANBI-status. Naar schatting honderden gemeenten of kerkelijke colleges voldoen nog niet aan de strengere eisen van de Belastingdienst.

door Redactie Vf

De aangescherpte ANBI-regels eisen van goede doelen dat ze transparant zijn. Deze werden per 1 januari 2014 van kracht, maar religieuze instellingen kregen twee jaar uitstel. Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk en haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels waaronder de publicatie plicht voldoen.

Brandbrief

Veel gemeentes lijken onvoldoende maatregelen te hebben getroffen om aan de nieuwe vereisten te voldoen en de ANBI-status te behouden. PKN stuurde een brandbrief:

Geïrriteerde gemeenteleden die hun giften niet meer van de belasting kunnen aftrekken… Geschrokken kerkrentmeesters die onverwacht schenk belasting moeten betalen over een mooie gift aan de gemeente... Teleurgestelde diakenen die opeens erfbelasting moeten betalen over een groot legaat aan de diaconie... Dat staat gemeenten en diaconieën te wachten als zij op 1 januari 2016 hun ANBI-status zijn kwijt geraakt! Zij zijn dan niet langer een Algemeen Nut Beogende Instelling en profiteren niet meer van de bijbehorende belastingvoordelen.

Deadline
In de brandbrief wijst de PKN op twee belangrijke ANBI-deadlines. Voor 1 november dit jaar moeten gemeenten en hun colleges hun ANBI-website via het Ledenregistratiestysteem (LRP) van de kerk hebben doorgegeven aan de dienstenorganisatie. Voor 31 december moeten alle ANBI-websites te vinden zijn via de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ook wijst PKN op de eigen verantwoordelijkheid van de aangesloten leden:

De gemeente en de diaconie zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van deze ANBI-verplichtingen. Zij kunnen natuurlijk wel altijd om informatie en ondersteuning vragen aan hun gemeente-adviseur Kerkbeheer!

Bron: Protestantse Kerk Nederland

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close