Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Nieuwsbrief ANBI belastingkantoor HVK Stevens

6 maart 2015

Onlangs verscheen de nieuwe 'Nieuwsbrief ANBI' van belastingadvieskantoor HVK Stevens. Daarin wordt ingegaan op de meest recente anbi-beleidswijziging omtrent loketinstellingen, de regeling voor ex-ANBI's en twee belangrijke uitspraken van de Hoge Raad.

door Redactie Vf

Loketinstellingen

Ten aanzien van de loketinstellingsregeling benadrukt het kantoor dat  het nieuwe beleid in ieder geval vereist dat een ANBI moet kunnen verantwoorden dat een fondswervingsproject past binnen haar eigen algemeen nuttige doelstelling, bijvoorbeeld het bevorderen van gezondheid, religie, welzijn, cultuur of ontwikkelingssamenwerking.

Beleidsplan

Een recent arrest van de Hoge Raad, maakt nog maar eens duidelijk dat het van belang is voor ANBI's een goed beschreven beleid in het beleidsplan te hebben. De uitspraak toont dat het beschreven beleid cruciaal kan zijn voor de ANBI-status. Indien een ANBI bijvoorbeeld een cultureel doel beoogt, maar het beleidsplan een volledig ander doel verwoordt, zou dit kunnen leiden tot intrekking van de ANBI-status.

Ook gaat de nieuwsbrief in op een recente uitspraak van de Hoge Raad in de juridische procedure omtrent de ANBI-status van de Scientologykerk en wordt de nieuwe regeling voor ex-ANBI´s besproken. De nieuwsbrief kan worden ingezien op de website van HVK Stevens belastingadvies.

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close