Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Reacties goede doelen op uitzending nalatenschappen EenVandaag

25 februari 2015

Vorige week donderdag zond EenVandaag een item uit over ‘Nalaten aan goede doelen’. Aanleiding was de erfenis van de in 2013 overleden miljonair Arend Broekhuis. Een jaar voor zijn dood wijzigde hij zijn testament: niet de familie, maar het Leger des Heils en de Zonnebloem erfden zijn vermogen. De familie en de goede doelen zijn inmiddels verwikkeld in een juridische strijd. Rene Bekkers, hoogleraar filantropie, notaris Aniel Autar en Gosse Bosma, directeur van de brancheorganisatie van goede doelen VFI, spreken in de uitzending over de regels rondom het verkrijgen van een erfenis.

door Redactie Vf

De goede doelen gaven een schriftelijke reactie.

Leger des Heils:
‘Het Leger des Heils is één van de ontvangende partijen in de nalatenschap van de heer Broekhuis. Wij zijn als zodanig niet betrokken geweest bij het opstellen en afhandelen van het testament en waren dan ook verrast door de inhoud en omvang van de nalatenschap.
We hebben begrip voor de emoties rondom deze specifieke zaak, maar kunnen als ontvangende partij niet anders dan de laatste wil van de overledene respecteren.
Daar waar juridische en/of medische indicaties worden aangevoerd met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het testament, zijn wij niet in de positie een inhoudelijke discussie aan te gaan. Overigens is ons in de behandeling van de zaak tot nu toe op geen enkele wijze gebleken dat de heer Broekhuis ten tijde van het opstellen van het testament wilsonbekwaam zou zijn geweest.
Het Leger des Heils voert bij ontvangst van erfenissen altijd de wens van de erflater uit. Omdat er bij erfenissen sprake is van een verdrietige omstandigheid, gaan wij daar uiterst zorgvuldig mee om. Wij hanteren op dit gebied bijvoorbeeld de gedragslijn van het Instituut Fondsenwerving. Mocht er ooit sprake zijn van geld en/of goederen die onterecht aan ons worden uitgekeerd, dan zullen wij daar uiteraard onmiddellijk van afzien. In al onze activiteiten willen we verantwoord, meevoelend en transparant optreden. Ook dat past bij de waarden waar het Leger des Heils voor staat.’

De Zonnebloem:

‘Dat onder andere wij in het testament van deze trouwe donateur waren opgenomen, en ook nog met zo’n enorm bedrag, was voor ons destijds een grote verrassing. De donateur droeg de vereniging een warm hart toe en kende ons onder andere via MPS de Zonnebloem.
De nabestaanden van de overleden donateur uiten onder andere hun teleurstelling over de omvang van het erfenisdeel dat voor hen is bestemd en het feit dat ook het huis is nagelaten aan derden. De weduwe heeft echter wel het vruchtgebruik van dit huis, waardoor ze er tot haar dood kan blijven wonen. De Zonnebloem heeft alle begrip voor de enorme teleurstelling bij de familie, maar kan niet anders dan de laatste wil van de heer Broekhuis respecteren.
Eerder zijn de nabestaanden naar de rechter gestapt omdat zij van mening zijn dat de overledene niet wilsbekwaam was bij het opmaken van het testament. Dit halen zij in het artikel meerdere keren aan. De rechter heeft bepaald dat de psychiater die deze donateur wilsbekwaam heeft bevonden, inzage moet geven in het dossier. Bij de Zonnebloem zijn geen feiten bekend over een eventuele wilsonbekwaamheid. Deskundigen zullen dit onderzoeken en wij kijken uit naar hun bevindingen. Als uit onderzoeken blijkt dat de erfenis onterecht aan de Zonnebloem is toebedeeld, betalen wij uiteraard het bedrag terug.’

Klik hier om de uitzending nogmaals te bekijken.

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close